Project: Station en omgeving

24 december 2022
Projecten

De gemeente Roermond is aan de slag met de stationsomgeving. Samen met de provincie Limburg, NS, ProRail, Arriva en andere betrokkenen, maken we van de stationsomgeving een mooi regionaal mobiliteitsknooppunt. Bussen, treinen en ander vervoer sluiten goed op elkaar aan. Het station is goed bereikbaar voor iedereen en veel groen, extra ruimte en duurzame verlichting, maken het prettig om er te zijn. Het regionale mobiliteitsknooppunt wordt een visitekaartje voor de stad en de regio.

Busstation is klaar

Eind 2020 is het geheel vernieuwde busstation van Roermond opgeleverd. Bekijk hier de film over het busstation, een film met beelden zoals het gebied in vogelvlucht, maar ook met getuigenissen van direct betrokkenen en specialisten die een belangrijke bijdrage leverden aan dit project. Wilt u weten hoe het busstation tot stand kwam, bekijk hier de timelapse die is gemaakt tijdens de verbouwing.

Eind 2020 is gebruikers van het busstation gevraagd naar hun ervaringen via een enquête: Een ruime meerderheid vindt het nieuwe busstation mooi. Het nieuwe Busstation is overzichtelijk en ruimtelijk en heeft veel groen. De enquête leverde drie verbeterpunten op:

  1. De metalen platen om de bomen kunnen glad worden, dit is inmiddels opgelost door de aannemer. 
  2. De overkapping geeft niet genoeg beschutting.
  3. Er zijn onvoldoende zitgelegenheden.

De overkapping en zitgelegenheid kunnen pas verbeterd worden als er een nieuwe wachtruimte komt. De huidige wachtruimte, die wel iets is opgeknapt, is in de huidige vorm nauwelijks verder te verbeteren. 

Planning werkzaamheden stationsomgeving

In 2022 is de NS gestart met de verbouwing van het hoofdgebouw van het station. 

Informatie voor reizigers

Vanaf het NS-station Roermond kunt u reizen met de trein, bus, taxi, auto, (brom)fiets en lopend. 

  • De taxistandplaats ligt direct voor het station. 
  • Het busstation ligt direct bij het station.
  • Een OV-fiets is verkrijgbaar bij de bewaakte stalling van de NS, direct bij het station.
  • De Kiss & Ride-plekken liggen direct voor het station.
  • Er zijn bewaakte en onbewaakte stallingen voor (brom)fietsen, direct bij het station.

Informatie voor fietsers en bromfietsers

De onbewaakte fietsenstalling ligt tussen perron 1 en het Busstation. Deze stalling is op de fiets alleen bereikbaar via de inrit van het busstation. Je mag niet fietsen onder het afdak waar de buspassagiers staan te wachten. Je mag je fiets niet stallen in de bromfietsstalling op de Veeladingstraat en ook niet op het Stationsplein. Fietsen die hier staan worden weggehaald. 

Je kunt je fiets elke eerste 24 uur gratis stallen in de bewaakte stalling bij het station.

Fietsen die op plaatsen staan waar dat niet mag, worden verwijderd en zijn op te halen bij Stadstoezicht, Slachthuisstraat 102 in Roermond. Maak voor het ophalen een afspraak, per telefoon. Het telefoonnummer is: 0475-359101.

De buitenstalling voor bromfietsers ligt in de Veeladingstaat. Het is niet toegestaan om je bromfiets te stallen in de onbewaakte fietsenstalling. 

Informatie voor automobilisten

Het P+R terrein ligt aan de Veeladingstraat en de Godsweerdersingel. Automobilisten die iemand direct willen wegbrengen of ophalen van het station kunnen gebruik maken van de Kiss & Rideplekken voor het stationsgebouw. 

Informatie voor buspassagiers

Het busstation ligt achter Hotel Roermond. Op het digitale bord onder het afdak kun je zien hoe laat en vanaf welk busperron de bus vertrekt.

Hoe is de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking geregeld?

De stationsomgeving is goed toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Ter ondersteuning van slechtziende en blinde reizigers zijn diverse voorzieningen aangebracht. Er zijn geleide-lijnen (de bekende ribbellijnen), noppenmarkeringen, klanktegels, braillepaaltjes voor het juiste vertrekperron en er is een groot display met informatie over actuele vertrektijden en perrons. Daarnaast draait op het busstation de app Navilens. Met je telefoon scan je een QR-code waarna er een tekst wordt voorgelezen over de route naar busperrons of vertrektijden. Blinden en slechtzienden kunnen, als ze dat willen, een instructie over het nieuwe Busstation inclusief de speciale app krijgen op het busstation zelf. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Visio (088 - 585 88 00). Visio zet hiervoor mobiliteitsinstructeurs in. Verder op deze pagina vind je gedetailleerde informatie om als blinde of slechtziende te reizen via het busstation.