Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Onderhoud openbare ruimte Kastelenbuurt

Het logo van de gemeente Roermond

De openbare ruimte in de wijk Kastelenbuurt is volgens de onderhoudsplanning toe aan onderhoud. Het project wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt is begin 2019 in voorbereiding genomen. Met de openbare startavond op 29 mei 2019 startte ook de communicatie met de buurt. Via het overleg met de klankbordgroep en overleg met andere stakeholders is mede op basis van de uitgangspunten het wijkgericht onderhoud in beeld gebracht en is een inspraakontwerp opgesteld.

Het inspraakontwerp voor het wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt is ontwikkeld aan de hand van een Programma van eisen dat onder andere omvat:

 • Een wijk die voldoet aan de wettelijke eisen;
 • Het optimaliseren bomenstructuur (bomen zoveel mogelijk buiten het trottoir);
 • Het verbeteren en vergroten van de ondergrondse groeiplaatsen voor bomen; 
 • ‘Slechte’ bomen vervangen voor nieuwe bomen;
 • Het vervangen van de openbare verlichting door LED-verlichting;
 • Het VN-verdrag toegankelijkheid minder validen is van toepassing;
 • Extra parkeerplaatsen waar volgens het uitgevoerde parkeeronderzoek parkeerdruk is;
 • Aanpassingen aan verkeersvoorzieningen:
 • Diverse gelijkwaardige kruisingen uitvoeren in plateaus;
  • verbeteren verkeerssituatie rondom basisschool Kasteeltuin;
  • verbeteren verkeerssituatie bij parkeerterrein winkelcentrum Donderberg / Kasteel Hillenraedtstraat; 
 • Kleinschalig onderhoud aan de riolering;
 • Het uitvoeren van overig onderhoud (bijvoorbeeld: onderhoud aan de groenvoorzieningen, vervangen straatnaamborden, en dergelijke).

Inspraakperiode

Van 13 februari tot en met 26 maart 2020 kunt u een inspraakreactie indienen. U kunt uw inspraakreactie per brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Postbus 900, 6040 AX te Roermond, ter attentie van de heer J. van Montfort. Vermeld in uw brief de datum, uw naam en adres, een omschrijving waarover en de redenen waarom u uw inspraakreactie indient en uw handtekening.

Vervolg na de inspraak

Nadat de inspraakperiode is afgerond, neemt het college van burgemeester en wethouders besluiten over een definitief uitvoeringsplan en de beantwoording van de inspraakreacties. Het uitvoeren van de werkzaamheden start begin 2021.

Planning

Doorlopen inspraakperiode 1ste kwartaal 2020
Opstellen definitief ontwerp 1ste en 2de kwartaal 2020
Uitwerking bestek en werktekeningen 2de kwartaal 2020
Aanbesteding werk 3de en 4de kwartaal 2020
Gunning opdracht aannemer 4de kwartaal 2020
Uitvoering/realisatie 2021 en 2022

Voor meer informatie met betrekking tot dit project of het inzien van de situatietekeningen kunt u zich ook richten tot de projectleider, de heer J. van Montfort van de afdeling Voorbereiding en Realisatie, bereikbaar via (0475) 35 94 09 of josvanmontfort@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie