Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Renovatie park Hattem

De gemeente Roermond gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. 

Wat wil de gemeente met de renovatie bereiken?

 • De inwoners van Roermond moeten er kunnen ontspannen en genieten van het groen;
 • Het park moet een prima omgeving zijn voor planten en dieren;
 • De beplanting moet bestand zijn tegen de huidige weersveranderingen (droogte- en hittestress en wateroverlast);
 • Het Nationaal Herdenkingsmonument voor de slachtoffers uit de periode 1945-1962 in Nederlands Indië en het monument voor de slachtoffers van de latere vredesoperaties moeten goed ingepast worden.

In overleg met vertegenwoordigers van diverse milieu- en groenclubs uit Roermond en andere belanghebbenden is een renovatieplan opgesteld. Het renovatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De zitbanken en een aantal afvalbakken worden vernieuwd;
 • Met plaatselijke kleine ingrepen wordt de padenstructuur nog verder opgewaardeerd;
 • Er is achterstallig onderhoud aan de groenstrook langs het spoor. Hier wordt de beplanting gesnoeid en gedund en er worden er douglas sparren verwijderd. Deze bomen zijn niet inheems en overgroeien de inheemse bomen. Opengevallen plekken worden opnieuw ingepland;
 • Enkele bomen in de oostzijde van het Park, met name Japanse sierkersen, zijn aan het einde van hun levensduur, deze worden vervangen;
 • Aan de achterzijde van het paviljoen Indië Monument worden meerstammige bomen geplant. Hierdoor wordt het gebouw beter in het park ingepast;
 • Plaatselijk is de Rododendron beplanting niet vitaal. Om volledig afsteven te voorkomen wordt deze fors teruggesnoeid zodat ze weer opnieuw kunnen uitlopen;
 • Bij de monumenten in het park worden vaste planten borders aangelegd. Hierdoor wordt een flinke portie kleur en fleur aan het park toegevoegd wat ook weer de uitstraling van de monumenten ten goede zal komen;
 • Aan de oostzijde van het park wordt in een langgerekt lint een vaste planten border aangelegd. Dit brengt meer kleur en fleur in het park. Ook insecten profiteren hiervan;
 • Enkele gazons worden omgevormd naar natuurlijke bloemenweides;
 • Op de taluds van de vijver rondom het kasteel worden stinse bloembollen geplant. Deze bollen kunnen op deze locatie verwilderen en houden zichzelf hierdoor in stand. Ze bloeien vroeg in het voorjaar;
 • Over de Rijksweg is een eekhoornbrug aangelegd. Hopelijk worden hier geen eekhoorns meer door het verkeer aangereden;
 • Aan de overzijde van de rijksweg worden op het eilandje in de vijver nieuwe bomen geplant. De oude bomen zijn door de bever omgeknaagd;
 • Het talud van de dijk langs de Hambeek wordt ingezaaid met een wildbloemenmengsel.

Uitvoering

De renovatie van het park wordt over meerdere jaren uitgesmeerd. De eerste fase start in de week van 7 september en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanpassingen aan paden;
 • Vernieuwen parkmeubilair;
 • Aanleg vaste planten borders;
 • Snoei en dunnen groenstrook langs het spoor, verwijderen douglassparren;
 • Snoei Rododendrons;
 • Vervangen van niet vitale bomen;
 • Aanplanten van bomen.

Mogelijk ondervindt u bij het bezoek aan het park overlast van de werkzaamheden. Er zullen tijdelijk sommige voetpaden afgesloten worden. Wij vragen hiervoor uw begrip en proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Meer informatie

Voor meer informatie met betrekking tot dit project of het inzien van de tekeningen kunt u zich richten tot de projectleider, de heer R. Camp. Te bereiken via e-mailadres renecamp@roermond.nl of telefoon 0475 359 537.