Wethouder Marianne Smitsmans ontvangt het certificaat

Roermond eerste Dementievriendelijke gemeente van Limburg

Op maandag 13 mei ontving wethouder Marianne Smitsmans van de gemeente Roermond het certificaat Dementievriendelijke gemeente. Het bestuur van Alzheimer Nederland (afdeling Midden-Limburg) reikte het certificaat uit.

“Roermond is een voorbeeld voor andere gemeenten,” aldus Kitty Bruinsma, bestuurslid van Alzheimer Nederland (afdeling Midden-Limburg). “Roermond scoort hoger dan het landelijk gemiddelde op onder andere de ondersteuning van mantelzorgers, de netwerkaanpak samen met partners en de diversiteit aan daginvulling voor mensen met dementie”. 

Alzheimer Nederland heeft aan de hand van een dementiescan de dementievriendelijkheid van Roermond voor thuiswonende ouderen beoordeeld. Op maandag 13 mei overhandigde Mevrouw Bruinsma in een druk bezochte statenzaal het certificaat Dementievriendelijke gemeente aan wethouder Marianne Smitsmans.

Dementievriendelijke gemeente

De gemeente Roermond zet zich al jaren samen met partnerorganisaties in voor een dementievriendelijke samenleving. Tijdens de feestelijke bijeenkomst kwam dit tot uiting in de mooie voorbeelden van de ontmoeting in de Graasj, donatie van winnaars van de Remunjse Kwis aan het Alzheimer Café en een 20-tal sportverenigingen die sporten en bewegen mogelijk maken, ook voor mensen met dementie. 

Wethouder Smitsmans is blij met deze erkenning: “Ik ben ontzettend trots op deze waardering voor de inzet van ons als gemeente samen met de vele inwoners en organisaties. Het sterkt ons om door te gaan en onze aanpak voort te zetten´.

Kiezen voor Kansen

Dementievriendelijk Roermond valt binnen het project Seniorvriendelijk Roermond. Deze aanpak behoort tot een van de 20 aanpakken binnen het intensiveringsprogramma Kiezen voor Kansen. Het programma waarin drie opgaven, die het hart van het sociaal domein vormen, centraal staan; een bestaanszekerheid voor al onze inwoners, een gezond leven mogelijk maken en een kansrijke en inclusieve samenleving.