Terrasjes op de markt in Roermond

Roermond krijgt ruim 1,3 miljoen euro subsidie voor preventieve aanpak jeugdcriminaliteit

04 juli 2024
Nieuwsbericht

Gemeente Roermond heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid een eenmalige subsidietoekenning van ruim 1,3 miljoen euro ontvangen voor de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit. Het geld is voor de komende drie jaren en wordt vooral ingezet worden om de preventieve aanpak om te zetten van een aanpak op papier naar een aanpak die daadwerkelijk impact genereert voor de jongeren, hun gezinnen, de wijken en de inwoners van Roermond.

Kansrijk ingrijpen 

Deze preventieve aanpak is een lerende aanpak voor alle betrokkenen. Professionals vanuit de praktijk, het beleid en de wetenschap werken hierin samen. De gemeente Roermond zet hierbij vooral in op de landelijk al bewezen effectieve en kansrijke manieren van ingrijpen als het mis gaat bij jongeren vanaf de basisschoolleeftijd tot en met 27 jaar. Bij deze interventies wordt waar nodig zinvolle dagbesteding en intensieve begeleiding/coaching ingezet. Voorbeelden van kansrijke interventies zijn: Alles Kidzzz (programma dat basisschooljongeren met probleemgedrag handvatten geeft), IPTA (coaching naar werk en begeleiding in zinvolle dagbesteding), RIO (jongeren die uit detentie komen krijgen begeleiding vanuit een reclasseringsofficier), VIOS (Veiligheid in en om school).

Afglijden voorkomen

Burgemeester Yolanda Hoogtanders: “Deze subsidie geeft Roermond financiële armslag om extra mensen en middelen in te kunnen zetten zodat kinderen en jongeren die het nodig hebben, vroegtijdig de juiste hulp krijgen. Ik vind het belangrijk dat we de doelgroep ‘kwetsbare kinderen en jongeren’ beter in beeld krijgen. Dat we weten waar de meeste hulp nodig is, om afglijden in en naar de criminaliteit te voorkomen. Ik denk dat een combinatie van ‘voorkomen waar het kan’ en ‘optreden waar het moet’ het beste werkt. We zijn hierin als gemeente een samenwerkingspartner van politie, handhaving, OM, de scholen en het jongerenwerk, naast partners vanuit welzijn.”

Gemeente start dit jaar al met de uitvoering. Daarbij zetten we in op de scholen en op individuele coaching van jongeren die dreigen af te glijden. Het programma ‘Alleen Jij Bepaalt’ loopt overigens al. Dit betreft een sportprogramma op scholen dat jongeren handvatten geeft om sterker in het leven te staan.