Roermond zet met begroting 2024 nieuwe stap in uitvoering coalitieakkoord

19 oktober 2023
Nieuwsbericht

Het college van B&W heeft op 5 oktober 2023, een sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 gepresenteerd. Deze begroting is voor het college een verdere en realistische vertaling van de ambities in het coalitieakkoord en de uitwerking van de kadernota 2024. Ondanks de oplopende prijzen heeft het college voor de inwoners een stijging van de woonlasten weten te beperken.

Ondanks oplopende prijzen blijft stijging woonlasten beperkt

Het college van B&W heeft vandaag, 5 oktober 2023, een sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 gepresenteerd. Deze begroting is voor het college een verdere en realistische vertaling van de ambities in het coalitieakkoord en de uitwerking van de kadernota 2024. Ondanks de oplopende prijzen heeft het college voor de inwoners een stijging van de woonlasten weten te beperken.

Wethouder Franssen (Financiën): “Ik ben blij dat de gemeente financieel gezond is. Dat biedt namelijk kansen om Roermond voor onze inwoners, bedrijven en instellingen nog mooier en beter te maken. Daar doen we het voor!”

Financieel gezonde situatie

Dankzij een gezonde, financiële situatie is de gemeente Roermond het komende jaar in staat om een aanzienlijk aantal ambities te realiseren. Hiermee zet het college van B&W een nieuwe stap in de uitvoering van het coalitieakkoord ‘Stad van ambitie, daadkracht en verbinding’. We leven in een tijd met oplopende (energie)kosten en inflatie waardoor helaas een groeiende groep in de financiële problemen komt. Ondanks de ongunstige invloed van de hoger wordende prijzen heeft het college de stijging van de woonlasten ten opzichte van 2023 beperkt weten te houden tot 4,6%.

Doorpakken in onze ambities 

Het college werkt daadkrachtig verder aan de al eerder opgepakte ambities: Het versterken van de veiligheid, aandacht voor ondermijning en het programma Kiezen voor Kansen dat de raad onlangs heeft vastgesteld en waarin een aantal grote projecten in het sociaal domein en op het gebied van onderwijs worden opgepakt. Denk hierbij aan de verrijkte schooldag, een kansrijke start voor gezinnen, aanpak van armoede en vroeg-signalering bij schulden, aandacht voor eenzaamheid, valpreventie en mantelzorg. 
Ook pakt het college door op de ontwikkeling van Roerdelta, Weerstand (voormalige Philips-terrein), Centrumkwartier en Jazz-City. En zij geeft verder uitvoering aan de nieuwbouwplannen voor ROER College Schöndeln, de Midden-Limburgse samenwerking in de Regio Deal en aan ‘Een stad bouw je samen’. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteitsimpuls binnenstad met regelingen die leegstand tegengaan en wonen boven en tussen winkels stimuleren. 
In de uitdagingen ten aanzien van de migratie pakt het college haar verantwoordelijkheid en werkt mee aan het veilig kunnen opvangen van ontheemden en bij de inburgering van statushouders. 

De begroting 2024 creëert financiële ruimte voor extra investeringen in de kwaliteit van de openbare ruimte en in infrastructuur. Hierbij denken we aan het historisch tracé van de IJzeren Rijn, de Singelring, Melickerveld e.o., de Donderberg en in Boukoul. Het college start met de implementatie van de gebiedsprofielen voor de binnenstad en centrum Swalmen, en op diverse plaatsen worden pleinen vergroend en regenwater afgekoppeld. Dit alles ook gezien vanuit de klimaatopgave waar we voor staan. 

Er wordt geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de Participatiewet, in ‘Roermond Evenementen-stad’, de doorontwikkeling van het Cuypershuis en in de buitenruimte van De Roerdomp. Voor het verder verduurzamen van de stad, zetten we in op financiering voor zonnepanelen, verduurzaming van bedrijventerreinen en starten we met een onderzoek naar een meer circulair milieupark. Ook voor het wijken- en kernenbeleid wordt geld vrijgemaakt en voor een aantal actuele ontwikkelingen, zoals de initiatieven Gebiedsontwikkeling Roermond-Oost, de aanleg van padelbanen en voor nieuwe woonvormen. 

Investeren in eigen organisatie

Om dit allemaal tot uitvoering te brengen investeert Roermond niet alleen in de samenwerking en verbinding met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners, maar ook in de eigen organisatie.

Wethouder Dirk Franssen: “Kansen die zich voordoen om onze ambities te realiseren laten we niet liggen. We blijven daarbij ook realistisch kijken naar de grenzen van wat de stad aankan. De arbeidsmarkt is op dit moment overal krap. Dat merken we ook bij de gemeente. Het is sowieso nodig een tandje bij te zetten om alle bestaande taken en onze ambities te kunnen uitvoeren. Én we voelen de druk om taken van het Rijk uit te kunnen voeren zonder dat we daarvoor de benodigde middelen krijgen.”

Op 9 november aanstaande spreekt de gemeenteraad zich uit over de begroting. 
 

De Roermondse wethouders over de begroting 2024

Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.