Samen aan de slag voor een gezonde generatie in 2040

17 juni 2024
Nieuwsbericht

De gezondheid van jongeren is kwetsbaar. De meeste jongeren voelen zich gezond en gelukkig. Toch is de ervaren gezondheid gedaald. Hun mentaal welzijn neemt af en er is een toename van ongezond gedrag, zoals vapen, problematisch gebruik van social media en weinig bewegen. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd en Kind 2023externe-link-icoon van de GGD.
Daarom is het belangrijk dat we blijven investeren, waarbij steun en inzet van alle partijen nodig is. Alleen samen kunnen we een gezonde, veilige en kansrijke omgeving realiseren waar onze Roermondse jeugd kan opgroeien.

Preventieve programma’s

Om een gezonde leefstijl te bevorderen is het belangrijk dat kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde, veilige en kansrijke leefomgeving. Met Kiezen voor Kansenexterne-link-icoon en ons lokale plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) kiezen we ervoor om samen met onze partners zo vroeg mogelijk erbij te zijn en extra te investeren in preventieve programma’s.

Kansrijke Start

We starten al bij de allerkleinsten via Kansrijke Startexterne-link-icoon. Hier zetten we samen met de lokale coalitiepartners in op vroegtijdige signalering van kwetsbaarheden in gezinnen en samen met ouders te kijken naar de best passende steun op maat. Ook ondersteunen we vanuit de gemeente Roermond vanaf mei 2024 gezinnen die het financieel moeilijk hebben door middel van een babystartpakket. Dit pakket bevat kleertjes, flesjes en speeltjes voor kindjes van 0-2 jaar. Hiermee willen we vroegtijdig stress verminderen bij de aanstaande ouders. Zo min mogelijk stress bevordert namelijk de groei en ontwikkeling van kinderen in positieve zin.  

Kansrijke peuter- en kleutertijd

Ook na de geboorte is aandacht voor een gezonde, veilige en kansrijke leefomgeving van belang. Door nauwe samenwerking met kinderopvang en basisscholen, onder andere via JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst), de Rijke Schooldag en een subsidieregeling voor groenblauwe schoolpleinen, wordt gewerkt aan een gezonde en kansrijke peuter- en kleutertijd voor jonge kinderen in Roermond. Het stimuleren van de sociaal emotionele ontwikkeling, spraak en taal en een gezonde leefstijl staan centraal.  

OKO en JOGG

Deze lijn zetten we via Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) en JOGG voort op het voorgezet onderwijs, waarbij de mentale gezondheid en ondersteuning van jongeren extra aandacht vraagt. 
Door vanuit OKO lokaal samen te werken met JOGG zetten we in op 7 preventiethema’s; gezond eten en drinken, roken, alcohol, (soft)drugs, lekker in je vel zitten en kunnen meedoen, meer bewegen en goed slapen en voldoende uitrusten. De focus ligt daarbij op de ouders en jongeren zelf en op de omgeving van kinderen en jongeren: school, buurt, vrije tijd en sport.

@ease 

Kwetsbare jongeren ondersteunen we. Stichting @ease biedt jongeren van 12 tot 25 jaar een plek voor een luisterend oor wanneer het even tegenzit. Jongeren kunnen gratis en anoniem binnenlopen bij het JSP+ voor een gesprek. Jonge vrijwilligers werken samen met professionals van lokale organisaties om ondersteuning te bieden, wat enorm wordt gewaardeerd door de jongeren.

Jonge Mantelzorgers

Ook de verzorging van een ziek gezinslid kan veel impact hebben op de gezondheid en het welzijn van de jongere. Een op de 4 tot 5 jongeren in Roermond is jonge mantelzorger. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, jeugd- en jongerenwerk Wel.kom en VIGO preventiewerk bundelen hun krachten voor extra aandacht voor de jonge mantelzorger. Tijdens de Week van de Jonge mantelzorger (1-7 juni) organiseerden zij een eerste activiteit samen met het voortgezet onderwijs.