Project: Snelle fietsroute noord-zuid

Snelfietsroute

Het verbeteren van de wegen voor auto’s kreeg de afgelopen jaren veel geld. Voor het verbeteren van fietspaden was dit niet het geval, terwijl juist het gebruik van de elektrische fiets toeneemt. De gemeente Roermond vindt het daarom belangrijk om extra aandacht te geven aan het verbeteren van fietspaden. Met de regio en de provincie Limburg werken we samen om een speciaal soort fietspad aan te leggen. Dit fietspad noemen we een snelle fietsroute, en deze loopt in noord-zuid richting van Linne naar Beesel. 

Wat houdt het project in?

Het project betekent dat in stappen een snelle fietsverbinding wordt aangelegd door Roermond richting Venlo en Sittard. Hiermee probeert de gemeente Roermond het gebruik van de (elektrische) fiets aantrekkelijker te maken. De toekomstige gebruikers zijn werknemers die tot ongeveer 15 kilometer van het werk wonen en de bestaande fietsers. Het project ontstaat onder meer met geld dat de gemeente Roermond ontvangt van de provincie Limburg. De totale voorbereiding en bouw kost bijna 3 jaar. Het project bestaat uit een aantal fasen, onder andere het onderzoek naar de ligging, het opstellen van het ontwerp (in bouwteam-verband) en de uiteindelijke (gefaseerde) realisatie.

Onderzoek naar de ligging

Tijdens het uitgevoerde onderzoek naar de ligging stonden een aantal vragen centraal.

  • Is de snelle fietsroute haalbaar?
  • Kan de snelle fietsroute gemaakt worden op de voorgestelde locatie?
  • Wat kost het om een zo goed mogelijke verbinding aan te leggen?

Het onderzoek heeft geleid tot maatregelen die geschikt zijn voor de korte termijn (de zogenaamde 'quick wins') en maatregelen die geschikt zijn voor de lange termijn.
De belangrijkste maatregelen voor de korte termijn betreffen: 

  • Het inrichten van De Leucker-Neerstraat in Swalmen als fietsstraat. 
  • Het verbeteren van het fietspad Heinsbergerweg-Koninginnelaan.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de projectleider, de heer R.Rosenboom telefonisch bereikbaar onder (0475) 35 92 61 of via e-mail robrosenboom@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie