Sociale zaken & corona

Dienstverlening Sociale Zaken gaat door

De dienstverlening van Sociale Zaken gaat in aangepaste vorm door in deze periode van maatregelen vanwege het Coronavirus.  Uitkeringen en andere voorzieningen (Wmo, schuldhulp, budgetbeheer, bijzondere bijstand et cetera) worden gewoon betaald. Ook neemt de gemeente nieuwe aanvragen in behandeling. Dit gebeurt telefonisch of digitaal. Bijzondere bijstand en inkomenstoeslag kunt u ook online aanvragen.  

Zo veel mogelijk telefonisch

Zoals altijd kunnen inwoners zich met een vraag telefonisch melden via 14 0475. Inwoners worden vervolgens teruggebeld, omdat veel medewerkers momenteel thuiswerken. We streven ernaar om het terugbellen dezelfde dag nog te laten plaatsvinden. Het stadskantoor is open voor het afgeven van stukken die nodig zijn voor het afhandelen van aanvragen. Alle keukentafelgesprekken van het Zorgteam worden uitgesteld of telefonisch afgehandeld. Afhandeling van gesprekken gebeurt telefonisch daar waar het kan.

Afwijkende tijden en afgeschermd nummer

Omdat onze medewerkers ook te maken hebben met de maatregelen die getroffen zijn, zullen zij mogelijk op afwijkende tijden met inwoners bellen. Onze medewerkers gebruiken daarvoor hun eigen telefoons. Daarom schermen zij hun nummer af. Inwoners die dan teruggebeld worden, krijgen dan  ‘anoniem’ of ‘onbekend nummer’ te zien op het scherm van hun telefoon.

Betalingen en nieuwe aanvragen krijgen voorrang

De werkzaamheden voor betalingen en het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen krijgen voorrang de komende tijd. Arbeidsbemiddeling, trainingen en dergelijke krijgen minder aandacht vanwege de maatregelen door het Coronavirus. Daardoor kunnen we nieuwe aanvragen zoveel als dat kan direct oppakken en afhandelen. 

Hulp op maat bij crisissituaties

Het kan voorkomen dat er versneld zaken geregeld moeten worden of dat er direct hulp nodig is. Dit wordt bij het eerste contact opgemerkt. Afhankelijk van de situatie komt er dan passende hulp. Ook de zorgaanbieders werken met aangepaste dienstverlening vanwege de overheidsmaatregelen. Bij het inzetten van hulp houdt de gemeente hier rekening mee. Per vraag wordt beoordeeld welke hulp het meest passend is binnen de mogelijkheden die er op dit moment zijn.

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen 

Om kwetsbare kinderen in deze ingrijpende periode te helpen is een speciaal crisisfonds opgericht. Dit is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels, Augeo Foundation en Stichting Het Vergeten Kind. Kijk voor meer informatie op de website van Samen Sterk voor Kwetsbare Kinderen.

Zelfstandigen / Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een noodpakket aan maatregelen aangekondigd waaronder extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers en zzp-ers. Het betreft een tijdelijke verruiming van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is bedoeld om zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De gemeente voert de regeling uit. Ook zelfstandigen kunnen zich telefonisch melden waarna een versnelde telefonische registratie plaatsvindt. Met iedereen die belt, maakt de gemeente persoonlijk afspraken over het vervolg.

Contact voor Bbz

Maatregelen andere organisaties opvolgen

Heeft u naast uw uitkering ook (vrijwilligers-) werk, een re-integratietraject of dagbesteding? Volg dan de adviezen op van de werkgever of de organisatie waar u dit doet.

Nog meer beroep op eigen mogelijkheden

Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op de eigen mogelijkheden en het eigen netwerk om zaken op te lossen. Niet al onze aanbieders kunnen door de getroffen maatregelen hun diensten onverminderd blijven leveren. Ook de gemeente kan niet alles op dezelfde manier blijven doen zoals voorheen. We vragen inwoners daar rekening mee te houden en mee te denken in oplossingen in deze bijzondere tijden die ook effect hebben op onze eigen medewerkers.

Bekijk ook

Per categorie vindt u updates over veiligheid, sociale zaken, ondernemen, bouwen, dienstverlening en zorgaanbieders met betrekking tot het coronavirus.

Blijf op de hoogte!

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente Roermond?

 

Uw Reactie
Uw Reactie