Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Betaald parkeren Spoorzone Oost

De parkeersituatie in het gebied 'Spoorzone Oost' is veranderd. Het eerste uur is het gratis parkeren, wel moet u uw kenteken aanmelden. Om het lang parkeren in de wijken ‘t Vrijveld en Roermondse Veld tegen te gaan, geldt er een maximale parkeerduur van 2 uur. Het gebied waar de regeling geldt noemen we 'Spoorzone Oost'. In oktober 2020 heeft de gemeenteraad van Roermond besloten de blauwe zone te vervangen door een regeling met betaald parkeren gecombineerd met vergunning parkeren. 

 

De blauwe zone gaat vervallen en hiervoor in de plaats komt betaald parkeren met vergunning parkeren. De gemeente wil het parkeren zoveel mogelijk hetzelfde regelen. Dus net als in het centrum en de omliggende wijken wordt betaald parkeren met vergunning parkeren in alle gebieden toegepast.

Een blauwe zone is jaarlijks duurder voor de gemeente dan betaald parkeren. Een belangrijk verschil is dat de opbrengsten van bekeuringen in de blauwe zone naar het Rijk gaan en dus niet naar de gemeente.

Wilt u als ondernemer uw klanten en bezoekers informeren over betaald parkeren? Dan kunt u gebruik maken van deze poster waarop beknopt het betaald parkeren wordt uitgelegd.

Wilt u meer informatie dan kunt u een e-mail sturen naar: parkeren@roermond.nl.
 

In de Spoorzone Oost worden maximaal 23 parkeerautomaten geplaatst en wordt markering aangebracht. Wij zoeken maximaal 15 bewoners en ondernemers uit het gebied om mee te denken over de locaties van de parkeerautomaten en de uitvoering. Wilt u meedenken en deelnemen aan de klankbordgroep “Betaald parkeren Spoorzone Oost”?  Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar: parkeren@roermond.nl. Aanmelden kan tot 1 juli 2021. De eerste bijeenkomst zal op 21 juli in de avond plaats vinden. Afhankelijk van de Covid-19 situatie zal dit mogelijk online zijn. De deelnemers ontvangen hierover tijdig informatie. Bij meer aanmeldingen kijken we naar spreiding van de deelnemers over het gebied en een verdeling tussen bewoners en ondernemers. 

Dagen en tijden

Het college heeft besloten om betaald parkeren in te voeren op de volgende dagen:

  • Maandag tot en met zaterdag van 8:00 tot 20:00 uur;
  • Zondag van 12:00 tot 20:00 uur.

Dit zijn dezelfde tijden die nu ook gelden voor de blauwe zone.

Betaald parkeren

De gemeenteraad heeft besloten dat het eerste uur parkeren gratis blijft voor de bezoekers in de “Spoorzone Oost”. Het tarief voor het tweede uur blijft € 1,70 per uur (betalen per minuut), met een maximum parkeerduur van 2 uur. Dit wordt mogelijk gemaakt door gebruik van de parkeerautomaat en bij het mobiel parkeren. 

Het gebruik en de kosten van een parkeervergunning en de bezoekersregeling voor bewoners veranderen niet.

Bewoners en ondernemers kunnen parkeren met een parkeervergunning. Als u nu een parkeerontheffing heeft, dan wordt deze automatisch omgezet in een parkeervergunning. U hoeft hier niets voor te doen. U betaalt niet extra voor uw vergunning voor het lopende jaar 2021.

Uw bezoekers kunnen gratis parkeren door gebruik te maken van de bezoekersregeling. Die is hetzelfde als de bezoekersregeling bij de blauwe zone. De digitale bezoekersregeling kunt u gewoon blijven gebruiken. Per jaar heeft u 405 uur gratis parkeren voor uw bezoek. Het parkeren wordt per minuut verrekend. Maakt u eventueel nog gebruik van Kraskaarten? Dan kunt u die ook gewoon blijven gebruiken.

De regeling voor de blauwe zone wordt automatisch omgezet naar de regeling voor betaald parkeren. U hoeft hier niets voor te doen. 

De planning is na het besluit van de raad op 12 juli voor een uur gratis parkeren aangepast.
Hoewel het besluit voor het wijzigen van het tarief door de gemeenteraad is genomen, moeten er nog een aantal formele documenten aangepast worden, zodat het eerste uur gratis ook rechtsgeldig is. De verwachting is dat de gemeenteraad hier donderdag 14 oktober een besluit over neemt. De regeling betaald parkeren gaat  naar verwachting eind november in. Door wereldwijde leveringsproblemen van onderdelen voor de parkeerautomaten is de levering van parkeerautomaten vertraagd. Op dit moment verwachten wij dat het betaald parkeren in de Spoorzone Oost ingaat op vrijdag 19 november 2021.

Op 2 november starten de werkzaamheden voor het verwijderen van de blauwe markering. Dit kan enkele weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Over deze werkzaamheden ontvangt u in de laatste week van oktober een brief met informatie.

Vanaf 15 november worden er parkeerautomaten geplaatst. Hier ziet u schematisch waar deze komen te staan in de wijk . Het betaald parkeren gaat in op 19 november 2021.

Op dit moment zijn alle straten in Spoorzone Oost voorzien van blauwe strepen op de weg die aangeven dat er een blauwe zone geldt. Deze strepen zijn niet nodig bij het betaald parkeren. Daarom is het noodzakelijk dat we deze strepen verwijderen. Het verwijderen van de blauwe strepen vindt plaats van 2 tot en met 16 november 2021. Er rijdt dan een vrachtwagen door de straat die met waterdruk de strepen verwijderd en het vuile water ook weer opzuigt, zodat de straten schoon blijven. 

Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat alle auto’s weg zijn uit de straat waar de vrachtwagen moet zijn. Dit doen we door te werken aan de hand van deelgebieden. In de bijlage vindt u een plattegrond met daarop de deelgebieden en een overzicht met de straatnamen en de datum waarop de werkzaamheden plaats vinden.

Voor elke straat is aangegeven op welke dag er geen auto’s in de straat mogen parkeren. Er geldt op die dag een parkeerverbod met een wegsleepregeling. Zodra de werkzaamheden in een straat klaar zijn, wordt de straat weer opengesteld en kunt u weer parkeren.  

Meer informatie

Meer informatie leest u bij de veel gestelde vragen. Hebt u toch nog vragen? Dan kunt u die mailen naar parkeren@roermond.nl.