Sport en recreatie

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Cultuur, sport en vrije tijd » Sport en recreatie

Sport en recreatie

In Roermond is het goed toeven, ook om sporten en te recreëren. Hieronder vindt u een overzicht van een aantal voorzieningen.

Sport- en beweegnota 2017-2022 Roermond beweegt

Op 16 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Roermond de 'Sport- en beweegnota 2017 - 2022 Roermond beweegt' vastgesteld. Deze nota is vorig jaar tot stand gekomen. Interactieve bijeenkomsten, waarbij is opgehaald wat 'sportend Roermond' belangrijk vindt, hebben voor belangrijke input gezorgd. Uit de nota kan een aantal hoofdconclusies worden getrokken:

  • Iedereen in Roermond moet gemakkelijk aan sport- en beweegactiviteiten kunnen deelnemen;
  • Sporten en bewegen is van betekenis bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid, maatschappelijke deelname en leefbaarheid;

Ook de mogelijkheid van het beter benutten van de openbare ruimte, de kansen van de Maasplassen voor de watersport en de bekendheid hiervan voor Roermond zijn in de sessies benoemd. Het hoofddoel van het sport- en beweegbeleid is om ervoor te zorgen dat nog meer inwoners gaan sporten en bewegen. Aan die hoofddoelstelling zijn 2 ambities en 8 speerpunten gekoppeld. Concreet zijn er 43 actiepunten beschreven. Met de uitvoering daarvan is inmiddels gestart.

Sportverenigingen en instellingen

Een compleet overzicht van clubs, sportverenigingen en instellingen in Roermond vindt u in de Stadsgids Roermond. Deze wordt jaarlijks uitgegeven door Lokaaltotaal in samenwerkingen met de gemeente Roermond. De gids is ook via internet beschikbaar.

Sporten in Roermond

Ook de gemeente Roermond biedt tal van voorzieningen op het gebied van sport. De gemeente exploiteert diverse sporthallen en sportvelden, en Sportservice Roermond ondersteunt diverse verenigingen en instellingen.

Zwembaden

Zwembad de Roerdomp is een zwemparadijs met een subtropisch zwembad, buitengolfslagbed, 25-meterbad en ligweide.

In het bosrijke buitengebied van Swalmen bevindt zich openlucht zwembad de BosBerg

Natuur in Roermond

De gemeente Roermond heeft vele mooie natuurgebieden die een bezoek meer dan waard zijn. In de pocket met de titel 'De Natuur in!' worden twintig natuurgebieden beschreven.Roermond heeft vele mooie en aantrekkelijke stukjes natuur. Of het nu gaat om parken, groenstroken of natuurgebiedjes met de daarbij behorende verschillende soorten planten en dieren.

Speeltuin Kitskensberg

Speeltuin Kitskensberg is een schitterende en betaalbare speeeltuin, gelegen in een 5 hectare groot bebost en glooiend terrein met ruim 80 speeltoestellen, waar de jeugd van 2 tot 12 jaar volledig aan zijn trekken komt.