Verbeterplan stationstunnel

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Verbeterplan stationstunnel

Verbeterplan stationstunnel

Vanuit het programma Vitale Stad investeert de gemeente in het verbeteren van de entree van de binnenstad via de stationstunnel.

Actuele informatie over de uitvoering

Actuele informatie over de uitvoering wordt door aannemer Strabag verstrekt via De STRABAG omgevingsapp. U kunt deze app downloaden in de Play Store (Android) en APP Store (Apple). Zoek naar ‘STRABAG Omgevingsapp’. De app is te herkennen aan dit logo:

Logo Strabag omgevingsapp

Start uitvoering 2e fase maandag 14 januari 2019

Op maandag 14 januari 2019 start de uitvoering van de tweede fase in het verbeteren van de stationstunnel en is de stationstunnel afgesloten voor al het autoverkeer, behalve lijnbussen. Deze afsluiting duurt tot en met zondag 10 mei 2019.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Koninginnelaan, de Bredeweg en de Venloseweg. Voetgangers en fietsers kunnen via de aangegeven routes altijd door de stationstunnel.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en staan gepland tot 10 mei. Meer details over planning en fasering van de uitvoering vindt u in de bewonersbrief:  

Klik hier voor de bewonersbrief van 3 januari 2019 (PDF)

Definitief verbeterplan stationstunnel

Op 5 juli 2018 heeft de gemeenteraad definitief besloten over de uitvoering van het verbeterplan voor de stationstunnel. De stationstunnel vormt de belangrijkste verbinding tussen Roermond oost en de binnenstad voor voetgangers, fietsers en busvervoer. Na uitvoering van het Verbeterplan stationstunnel is de gebruiks- en belevingswaarde van de tunnel er sterk op vooruit gegaan. De sociale veiligheid wordt verbeterd door een veel betere openbare verlichting met een vergroot cameratoezicht. Verder zorgt het reconstrueren van de façades inclusief het terugzetten van de originele beelden van Joep Thissen, voor het herstellen van het monumentale uiterlijk van dit gemeentelijk monument.

Klik hier voor het vastgestelde Verbeterplan stationstunnel

Bij het Verbeterplan stationstunnel hoort een toelichting met tekst en uitleg over het hoe en waarom van de verbeteringen.

Klik hier voor de toelichting op het verbeterplan

Het plan is via een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen. Hierbij is ook samengewerkt met de provincie, NS, ProRail en de eigenaars van aanliggende panden. Daarbij sluit het Verbeterplan aan op de geplande reconstructie van de Oranjelaan en op de in 2017 vastgestelde Visie stationsgebied Roermond. Zo vormen de beide nieuwe trappen aan de binnenstadkant van de stationstunnel straks de verbinding met de te realiseren openbaar vervoer-boulevard uit de Visie stationsgebied.

Projectinformatie Verbeteren entree binnenstad stationstunnel

Een algemeen gewenste verbetering is om van deze entree een aantrekkelijke verbinding te maken in plaats van een donkere gang.

Afbeelding donkere tunnelbuis voetgangers en fietsers stationstunnel

De binnenstad moet als het ware al betreden worden aan de oostkant van de stationstunnel. Uitstraling en inrichting moeten daarbij aansluiten op de binnenstad en nieuwe singelring.

Afbeelding entree stationstunnel aan kant binnenstad

INSPRAAKPLAN

In overleg met bewoners en partijen is een inspraakplan gemaakt voor het verbeteren van deze verbinding tussen Roermond-oost en de binnenstad. De inspraak op dat verbeterplan was vanaf vrijdag 1 april tot en met vrijdag 29 april 2016.
Klik hier om het inspraakplan (pdf, 8 MB) te bekijken. 

De inspraakavond was op donderdagavond 7 april op het stadhuis.
Klik hier voor het verslag van de inspraakavond.

Het inspraakplan is verdeeld in een basisplan en een aanvullend plan. Gevraagd is om via een keuzemenu te kiezen wat belangrijk is te verbeteren. Voor de te maken keuzes was een aanvullend informatieblad beschikbaar. 
Klik hier voor het informatieblad bij de keuzes (pdf).

Er hebben 264 mensen mee gekozen in wat belangrijk is te verbeteren aan de stationstunnel. 
Klik hier voor de eindstand in de gemaakte keuzes (pdf).

Eindstand op 30 april 2016 gemaakte keuzes belangrijkheid te verbeteren aanpassingen

Mede op basis van het inspraakresultaat wordt gewerkt aan een definitief verbeterplan.

HET TRAJECT TOT DE INSPRAAK

BELEVINGSONDERZOEK

Dat er aan deze entree van de binnenstad te verbeteren valt maakt het belevingsonderzoek stationstunnel (pdf, 6 MB) uit september 2015 duidelijk. Dit belevingsonderzoek laat de goede en slechte punten zien in de beleving en geeft al enige suggesties ter verbetering met de verlichting als belangrijkste verbeterpunt.

Rapport Belevingsonderzoek stationstunnel en omgeving van bureau Eyckveld

STARTAVOND

Op 10 december 2015 was de openbare startavond om te komen tot een concreet verbeterplan. In de gehouden presentatie (pdf, 24 MB) die startavond is diep ingegaan op het heden en verleden van de stationstunnel. Aan de hand van thema's zijn allerlei zaken over en met de stationstunnel in beeld gebracht en is de deelnemers gevraagd aandachtspunten en ideeën in te brengen. Van de startavond is een verslag (pdf) gemaakt dat u hier kunt inzien.

KLANKBORDGROEP

Na de startavond is in samen met bewoners het plan met verbeteringen tot stand gekomen. Wij zijn hiervoor op 27 januari en 17 maart bij elkaar gekomen. Op 27 januari is gestemd welke verbeteringen prioriteit hebben. Daaruit is deze volgorde in prioriteit voortgekomen:

• Verlichting (Unaniem)
• Monumentale status; herstellen aanzicht 1954 (7 stemmen)
• Verbeteren trappen aan zijde binnenstad (6 stemmen)
• Hekwerk als afscheiding fietspad i.p.v. betonelementen (5 stemmen)
• Kleur en bekleding wanden in tunnelbuizen (5 stemmen)
• Verharding (5 stemmen)

Andere onderwerpen waarop gestemd kon worden waren: Geluid, Veiligheidsbeleving (2 stemmen), Beperking verkeerssnelheid, Onderhoud, Verkeersinrichting (1 stem), De situatie voor de fietsenstalling bovenop de tunnel, Gebruik door mindervaliden, Groenvoorziening, Hoogteverschil fietspad-voetpad en inwendige hoogte van de tunnelbuizen.

U kunt de presentaties en verslagen van de klankbordbijeenkomsten inzien via onderstaande links.

VERKEERSSTUDIE

Plattegrond verkeerssituatie stationstunnel

Voor het verbeterplan is een verkeersstudie, inclusief verkeerstellingen, uitgevoerd naar de beste verkeersinrichting van de stationstunnel voor fietsers en voetgangers. Er zijn 3 varianten:

1. De huidige verkeerssituatie,
2. Een verkeerssituatie met voetgangers in de noordelijke en fietsers in de zuidelijke buis
3. Een omgekeerde verkeerssituatie met de fietsers noord en voetgangers zuid.

De toegepaste Multi-criteria analyse wijst de huidige verkeersindeling als de meest logische en verkeersveilige situatie. Verder geeft de verkeersstudie een aantal aanbevelingen waarmee in het verbeterplan rekening is gehouden.

U kunt de verkeerstudie (pdf 1,1 MB) hier inzien.

BEOORDELING COMMISSIE BEELDKWALITEIT

De façades van de stationstunnel zijn een gemeentelijk monument waarbij de klankbordgroep het herstellen van het aanzicht 1954 een hoge prioriteit heeft gegeven. Het verbeterplan heeft dit herstel dan ook opgenomen. Het verbeterplan is daarop met belangstelling en positief ontvangen in de commissie Beeldkwaliteit van 15 maart 2016.

U kunt het oordeel van de commissie Beeldkwaliteit hier inzien (pdf).

IDEEËN OVER SFEERVERLICHTING STATIONSTUNNEL

Over het gebruik van verlichting om van de beleving van de stationstunnel iets bijzonders te maken zijn in het voortraject drie ideeën op papier gezet, met dank aan Studio DL.  De drie ideeën zijn niet verder uitgewerkt en zijn alleen ter illustratie van mogelijkheden met verlichting.

Klik hier om de 3 ideeën (pdf, 7 MB) te bekijken.

Drie ideeën over sfeerverlichting voor de stationstunnel

Dit project is mede mogelijk gemaakt door Logo Provincie Limburg