Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen

Roermond kent een unieke ligging grenzend aan de Maas, de Roer en de Roerplassen. Dit biedt bewoners en bezoekers ongekende recreatieve mogelijkheden in een mooie en gezonde leefomgeving. De plassen rondom de stad Roermond zijn niet allemaal hetzelfde. Dit ontwikkelingskader richt op de stedelijke maasplassen, zijnde de Noorderplas en de Zuidplas (Plas Hatenboer).

De Stedelijke Maasplassen liggen op korte afstand van het oude stadscentrum van Roermond en het Designer Outlet Center. Ze bieden een groot aantal mogelijkheden voor waterrecreatie. Om de potenties van de Noorderplas en de Zuidplas op de juiste wijze te benutten, heeft de gemeente Roermond behoefte aan een ontwikkelingskader voor de Stedelijke Maasplassen. Dit ontwikkelingskader is vastgesteld als beleidsregel.

Met behulp van een ontwikkelingskader kan de gemeente bepalen welke ontwikkelingen en voorzieningen in de Stedelijke Maasplassen gewenst en mogelijk zijn. Bovendien ontstaat er door het hanteren van een ontwikkelingskader meer structuur en samenhang in het gebied omdat aard en omvang van (nieuwe) voorzieningen op elkaar worden afgestemd en wordt de relatie met de rest van de stad versterkt. Op deze wijze worden de potenties van de Stedelijke Maasplassen beter benut, kan de relatie met (de binnenstad van) Roermond worden verbeterd en worden tegelijkertijd de bestaande landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten van het gebied behouden en versterkt.

Bij het opstellen van het ontwikkelingskader (Pdf, 8 MB) is met veel verschillende stakeholders afgestemd, zoals de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, bewoners, ondernemers, watersportverenigingen en de Roermondse Natuur en Milieu Organisaties (RNMO).

Neem voor meer informatie contact met Tom Hölsgens, planoloog van de gemeente Roermond via e-mailadres: tomholsgens@roermond.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie