Stempas, kiezerspas en volmacht

Op donderdag 6 juni 2024 stemt u voor de Europees Parlementsverkiezing. Op deze pagina informeren we u over wat de eisen zijn om te mogen stemmen voor deze verkiezing. En over hoe u een vervangende stempas, een kiezerspas of een volmacht aanvraagt.

U mag stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing als u:

  • de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie en in Nederland woont;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Stempas

De stempas krijgt u van de gemeente waar u op 23 april 2024 staat ingeschreven (Dag van de kandidaatstelling). De stempassen zijn uiterlijk 23 mei 2024 overal bezorgd. Heeft u nog géén stempas ontvangen. Dan kunt u tot en met 3 juni 2024 een vervangende stempas aanvragen: 

Let op: na 5 juni 2024 12.00 uur, wordt er géén vervangende stempas meer verstrekt!

Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas aanvragen kan nadat u uw stempas heeft ontvangen, in persoon met een geldig legitimatiebewijs in het Stadskantoor tot 5 juni 2024 12:00 uur. De stempas wordt dan omgezet naar een kiezerspas. 

Volmacht

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? U kunt een andere kiezer vragen voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan via een onderhandse of schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

U vult de achterkant van de stempas in. Zet uw handtekening en geef dit aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen.

Schriftelijke volmacht

Vul het formulier Model L 8 (Verzoek om bij volmacht te stemmen) in en lever deze in bij het Stadskantoor. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Stemmen vanuit het buitenland

Kiezers die in Roermond staan ingeschreven en tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen alsnog hun stem uitbrengen. Meer informatie vindt u onder Informatie voor kiezers | Gemeente Roermond

Ik ben verhuisd! Wat nu?

Het adres waarop u op 23 april 2024 in de basisregistratie personen staat ingeschreven is het adres waarop wij de stempas laten bezorgen. De stempassen worden uiterlijk 23 mei 2024 bezorgd. Verhuisde u na 23 april 2024 naar een andere gemeente? Dan kunt u met uw stempas alleen in Roermond stemmen. Wilt u met een kiezerspas in uw nieuwe gemeente stemmen? Dan vraagt u die aan in Roermond. Vermeld in uw aanvraag duidelijk dat de kiezerspas naar uw nieuwe adres gestuurd moet worden.

Kan ik ook een vervangende kiezerspas aanvragen?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u uw kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen.