Stimuleringsregelingen Binnenstad

Roermond heeft een plan opgesteld om de binnenstad te versterken en levendig te houden. Een binnenstad om te ontmoeten, wonen, recreëren en beleven.
Daarom heeft de gemeente in samenwerking met de provincie, binnen het plan ‘Vitale Stad’, een aantal subsidies beschikbaar gesteld om de leegstand aan te pakken en het historisch karakter van de binnenstad te versterken. Zo geven we ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug en bouwen we samen aan een krachtige binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca en verrassende nieuwe concepten.

Er zijn drie verschillende stimuleringsregelingen die zowel apart als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van één of meerdere subsidies Vitale Stad, dient u een schriftelijke aanvraag te doen bij de gemeente Roermond door middel van een brief t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders.

In de verordening ‘Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)’, vindt u de beoordelingsprocedure. De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
Hieronder vindt u een checklist van de vereisten per subsidie:
•    Subsidie transformatie van een commercieel pand (Pdf, 74 kB).
•    Subsidie gevelverbetering (Pdf, 73 kB).
•    Subsidie duurzame invulling detailhandel, horeca (Pdf, 81 kB).

Voor eigenaren van commerciële panden in de binnenstad die hun pand willen omzetten naar een woonfunctie.

Hoe hoog is de bijdrage?

•    Maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 50.000,- in totaal.
•    De bijdrage wordt gebaseerd op kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor herinrichting en verbouwing.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

  • Buiten het kernwinkelgebied: transformatie van een commerciële functie naar een woonfunctie op de begane grond.
  • Binnen het kernwinkelgebied: transformatie van een commerciële functie naar een woonfunctie, enkel voor de verdieping(en). 
  • De woonfunctie is aantoonbaar gericht op senioren, jongeren of zorg, danwel op een woon- werklocatie. 
  • Er dient sprake te zijn van een minimale invulling van twee jaar en de gevel moet worden aanpast aan de toekomstige functie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de gevelsubsidie.

Voor eigenaren van panden binnen de contour binnenstad, die de gevel van het pand beter in willen passen in het historische stadsgezicht.

Hoe hoog is de bijdrage?

•    Maximaal 65% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 30.000,- in totaal.
•    De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor het aanpassen van de gevel.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Het pand en met name de winkelpui op de begane grond moet passen bij het historisch karakter van de binnenstad en van het pand zelf. Denk aan de indeling van de pui, materiaalgebruik en kleurstelling en aan het verwijderen van luifels en reclame-uitingen. Achterstallig onderhoud wordt niet vergoed.

Voor eigenaren of ondernemers die willen investeren in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied of een van de horecaclusters.

Hoe hoog is de bijdrage?

•    Maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 15.000,- in totaal.
•    De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor herinrichting en verbouwing.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Er moet schriftelijk worden aangetoond dat sprake is van een duurzame invulling van het pand, waarbij de minimale invulling twee jaar is.

In de folder ‘Stimuleringsregelingen Vitale Stad’ (Pdf, 2 MB) vindt u een plattegrond waarop u kunt zien welke panden in aanmerking komen voor elke stimuleringsregeling.

Voor het aanpassen van een gevel of voor het verbouwen of transformeren van uw pand is (vaak) een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken met een medewerker van het Omgevingsloket.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de verordening ‘Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)’. U kunt ook bellen met 14 0475 of mailen naar economie@roermond.nl.
 

Uw Reactie
Uw Reactie