Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Stimuleringsregelingen Binnenstad

Roermond heeft een plan opgesteld om de binnenstad te versterken en levendig te houden. Een binnenstad om te ontmoeten, wonen, recreëren en beleven.
Daarom heeft de gemeente in samenwerking met de provincie, binnen het plan ‘Vitale Stad’, een aantal subsidies beschikbaar gesteld om de leegstand aan te pakken en het historisch karakter van de binnenstad te versterken. Zo geven we ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug en bouwen we samen aan een krachtige binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca en verrassende nieuwe concepten.

Er zijn drie verschillende stimuleringsregelingen die zowel apart als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van één of meerdere subsidies Vitale Stad, dient u een schriftelijke aanvraag te doen bij de gemeente Roermond door middel van een brief t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders.

In de verordening ‘Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)’, vindt u het beoordelingsproces. De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Bekijk hieronder per subsidie aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Voor eigenaren van commerciële panden in de binnenstad die hun pand willen veranderen naar een woonfunctie.

Hoe hoog is de bijdrage?

•    Maximaal 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 50.000,- in totaal.
•    De bijdrage wordt gebaseerd op kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor het opnieuw inrichten en de verbouwing.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

 • Buiten het kernwinkelgebied: transformatie van een commerciële functie naar een woonfunctie op de begane grond.
 • Binnen het kernwinkelgebied: transformatie van een commerciële functie naar een woonfunctie, enkel voor de verdieping(en). 
 • De woonfunctie is aantoonbaar gericht op senioren, jongeren of zorg, danwel op een woon- werklocatie. 
 • Er dient sprake te zijn van een minimale invulling van twee jaar en de gevel moet aangepast worden aan de toekomstige functie. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de gevelsubsidie.

De checklist van de voorwaarden van de subsidie:

 • Adres van het (de) betrokken pand(en).
 • Gegevens aanvrager en een eventuele contactpersoon: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens van het bedrijf dat werkzaamheden gaat uitvoeren.
 • (Geschatte) begin- en einddatum van de werkzaamheden.
 • Bank- of gironummer (i.v.m. overmaken subsidie).
 • Betreft een pand met commerc​​​​iële functie en is gelegen in het transformatiegebied.
 • Bijlagen:
 1. Tekening op schaal die de bestaande én de nieuwe situatie weergeven (1:100).
 2. Omschrijving huidige en toekomstige situatie, inclusief: huidige en toekomstige functie; aantal vierkante meters commerciële ruimte en aantal eenheden wonen; toekomstige doelgroep bij wonen (in aanmerking komen: senioren, jongeren, zorg of woon-werklocaties).
 3. Schriftelijke argumentatie waaruit blijkt dat de nieuwe invulling van het (de) te transformeren pand(en) duurzaam is.
 4. Werkomschrijving van de maatregelen voor transformatie (bestek of technische omschrijving)
 5. Begroting: uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon, directiekosten (uitvoeringstekeningen en toezicht), kosten constructeur/constructietekeningen, BTW en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen(subsidies) in deze kosten. De in de kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de in de werkomschrijving genoemde maatregelen.
 6. Verklaring omtrent de minimissteun, indien aanvragen een onderneming is naar Europees recht.

Voor eigenaren van panden binnen de contour binnenstad, die de gevel (voorzijde) van het pand beter in willen passen in het historische stadsgezicht.

Hoe hoog is de bijdrage?

•    Maximaal 65% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 30.000,- in totaal.
•    De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor het aanpassen van de gevel.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Het pand en met name de winkelpui op de begane grond moet passen bij het historisch karakter van de binnenstad en van het pand zelf. Denk aan de indeling van de pui, de keuze van materialen en kleuren en aan het verwijderen van luifels en reclame-uitingen. Achterstallig onderhoud wordt niet vergoed.

De checklist van de voorwaarden van de subsidie:

 • Adres van het (de) betrokken pand(en).
 • Panden zin gelegen binnen de contour van de binnenstad.
 • Panden en met name de winkelpui moet passen binnen het historisch karakter van de binnenstad.
 • Het betreft geen achterstallig onderhoud.
 • Gegevens aanvrager en een eventuele contactpersoon: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens van het bedrijf dat werkzaamheden gaat uitvoeren.
 • (Geschatte) begin- en einddatum van de werkzaamheden.
 • Bank- of gironummer (i.v.m. overmaken subsidie).
 • Bijlagen:
 1. Gevelaanzichten van bestaande én de nieuwe situatie op schaal (1:100).
 2. Werkomschrijving van de maatregelen voor gevelverbetering (bestek of technische omschrijving)
 3. Begroting: uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon, directiekosten (uitvoeringstekeningen en toezicht), kosten constructeur/constructietekeningen, BTW en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen(subsidies) in deze kosten. De in de kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de in de werkomschrijving genoemde maatregelen.
 4. Verklaring omtrent de minimissteun, indien aanvragen een onderneming is naar Europees recht.
 5. Verklaring van de eigenaar en de huurder van het betreffende pand, dat deze akkoord gaat/gaan met een eventuele aanwijzing van het betreffende pand tot gemeentelijk monument op basis van de Erfgoedverordening 2017.

Voor eigenaren of ondernemers die willen investeren in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied of een van de horecaclusters.

Hoe hoog is de bijdrage?

•    Maximaal 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, tot een maximum van € 15.000,- in totaal.
•    De bijdrage wordt gebaseerd op de kosten van materialen en loon, noodzakelijk voor het opnieuw inrichten en de verbouwing.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Er moet schriftelijk worden bewezen dat sprake is van een duurzame invulling van het pand, waarbij de minimale invulling twee jaar is.

De checklist van de voorwaarden van de subsidie:

 • Adres van het (de) betrokken pand(en).
 • Betreft een leegstaand pand gelegen in het kernwinkelgebied.
 • Gegevens aanvrager en een eventuele contactpersoon: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Gegevens van het bedrijf dat werkzaamheden gaat uitvoeren.
 • (Geschatte) begin- en einddatum van de werkzaamheden.
 • Bank- of gironummer (i.v.m. overmaken subsidie).
 • Bijlagen:
 1. Tekening op schaal die de bestaande én de nieuwe situatie weergeven (1:100).
 2. Omschrijving bestaand uit: huidige situatie en toekomstige situatie; aard van de functie; aantal vierkante meters commerciële ruimte of aantal eenheden wonen.
 3. Schriftelijke argumentatie waaruit blijkt dat de nieuwe invulling van het (de) te transformeren pand(en) duurzaam is.
 4. Werkomschrijving van de maatregelen voor transformatie (bestek of technische omschrijving)
 5. Begroting: uitgesplitst naar materiaalkosten en arbeidsloon, en de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen(subsidies) in deze kosten. De in de kostenraming genoemde bedragen dienen herleid te kunnen worden naar de in de werkomschrijving genoemde maatregelen.
 6. Verklaring omtrent de minimissteun, indien aanvragen een onderneming is naar Europees recht.

In de folder ‘Stimuleringsregelingen Vitale Stad’ (Pdf, 2 MB) vindt u een plattegrond waarop u kunt zien welke panden in aanmerking komen voor elke stimuleringsregeling.

Voor het aanpassen van een gevel of voor het verbouwen of transformeren van uw pand is (vaak) een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken met een medewerker van het Omgevingsloket.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de verordening ‘Stimuleringsregeling Binnenstad Roermond (Vitale Stad)’. U kunt ook bellen met 14 0475 of mailen naar economie@roermond.nl.
 

Uw Reactie
Uw Reactie