Subsidie voor het afkoppelen van regenwater

25 april 2023
Nieuwsbericht

De gemeente Roermond geeft subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Met dit stimuleringsbedrag kunnen inwoners en bedrijven de regenpijpen afkoppelen van de riolering. Het regenwater komt dan niet meer in de riolering terecht, maar in de tuin.

Regenwater opvangen in uw tuin heeft een aantal voordelen. We zetten ze hieronder op een rij:

  • Uw bomen en planten kunnen gebruik van maken van het regenwater.
  • U bespaart op het waterverbruik omdat u minder hoeft te beregenen. 
  • De riolering wordt ontlast. 
  • Het helpt in de aanpak van wateroverlast (door hevige regenbuien) en verdroging (door langdurig neerslagtekort). Door klimaatverandering krijgen we daar steeds meer mee te maken.
  • Regenwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp in de riolering terecht komt. In de riolering wordt het schone water namelijk vermengd met vuilwater. Het water moet onnodig afgevoerd worden en vervolgens gereinigd worden in een rioolwaterzuivering. 

Afkoppelcoach

Woning- en bedrijfseigenaren kunnen aanspraak maken op een stimuleringsbedrag van €10,- per vierkante meter. Er zijn verschillende mogelijkheden om regenwater in uw tuin op te vangen. De afkoppelcoach van de gemeente kan u hierover adviseren. De coach kan ook helpen bij het indienen van uw subsidieaanvraag. Vanaf vandaag (25 april) is de subsidie aan te vragen.