Toekomstvisie Roermond 2030

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Beleidsdocumenten en regelgeving » Toekomstvisie Roermond 2030

Toekomstvisie Roermond 2030

Nadat al eerder het college van B&W de Toekomstvisie Roermond 2030 heeft goedgekeurd, is nu ook de gemeenteraad akkoord gegaan. Er waren tijdens de behandeling diverse lofuitingen te horen, met name waarop dit proces in de afgelopen anderhalf jaar tot stand is gekomen. Dat gebeurde in een goede en interactieve samenwerking tussen inwoners, ondernemers, instanties en de gemeente. De toekomstvisie stelt 5 thema’s centraal: ‘zorg’, ‘jeugd’, ‘ouderen’, ‘historische binnenstad en water’ en ‘economie’. Deze worden met elkaar verbonden door de zogenaamde rode draden: ‘ontmoeten’, ‘verbinden’ en samenwerken’.

“Het is ontzettend fijn dat de raad akkoord is gegaan met deze toekomstvisie, die toch vooral door de betrokken inwoners zelf is opgesteld. Daarmee geeft de raad aan goed te willen luisteren naar wat onze inwoners willen met de toekomst van Roermond. Het is nu belangrijk dat wij ook daadwerkelijk aan de slag gaan met deze visie! Ze moet niet in een bureaula belanden maar tot leven komen in de projecten waarmee wij aan de slag zijn en nog gaan!” aldus wethouder Angely Waajen.

Burgers konden vanaf het begin meedenken en zijn altijd leidend geweest in het hele proces. Dit proces bestond uit een aantal fases. Zo hebben in de stemfase bijna 7.000 mensen een keuze gemaakt uit verschillende thema’s. Toen verdeelden inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad maar liefst 20.209 stemmen (maximaal 3 per persoon).

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kun je contact opnemen via toekomstvisie@roermond.nl

Hieronder vindt u een korte video-impressie van de inspiratie-bijeenkomsten:

Kijk hier voor een videoimpressie van de inspiratiebijeenkomsten


 

Logo toekomstvisie