TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Is jouw inkomen door corona aanzienlijk gedaald en kun je je noodzakelijke woonlasten hierdoor maar moeilijk betalen? Dan kom je misschien in aanmerking voor de steunmaatregel TONK (Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Deze maatregel is er al sinds 1 januari 2021 en kan nog tot 1 oktober 2021 aangevraagd worden. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht uitgekeerd worden. Als je de gevraagde gegevens juist aan ons doorgeeft, hoef je de TONK niet terug te betalen

Heeft u op dit moment moeite om uw woonkosten te betalen? Komt dat omdat u minder inkomsten heeft door de coronamaatregelen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming uit de nieuwe regeling TONK.

Voor wie is de regeling bedoeld?

Ondernemers, werknemers of werkzoekenden die te maken hebben met een flinke inkomensdaling door de coronamaatregelen. De daling van het inkomen is 25% of meer.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont in de gemeente Roermond;
  • Uw gezinskomen is gedaald met 25% of meer door de coronamaatregelen;
  • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U woont in een woning waarvan u hoofdhuurder of eigenaar bent;
  • Uw (gezamenlijk) inkomen is op 1 januari 2021 lager dan € 1.533,- (als u alleenstaande bent) of lager dan € 2.190,- (als u getrouwd bent of samenwoont);
  • U heeft geen andere geldmiddelen tot uw beschikking waaruit u de kosten kunt voldoen.

Om voor de TONK in aanmerking te komen mag u niet meer tot uw beschikking hebben dan €9.442,50 als u een alleenstaande bent; € 18.885,- als u een alleenstaande ouder bent, getrouwd bent of samenwoont.

Bij het vaststellen van de geldmiddelen kijken we naar gelden waar u direct de beschikking over kunt hebben. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins. 

Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.

Hoe berekenen we de inkomensdaling?

Om de daling van het inkomen te bepalen, gaan we uit van het netto inkomen van u en uw eventuele partner over de maand januari 2020. Dit noemen we de peilmaand. Het inkomen van deze maand vergelijken we met uw inkomen van de maand januari 2021.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een maximaal bedrag van € 285,- per maand. Wij betalen dit aan één keer aan u uit. U kunt in totaal maximaal € 1.710, - van ons krijgen. De TONK uitkering is onbelast. TONK geldt voor de periode 1 januari tot 1 oktober 2021. U kunt de TONK aanvragen tot en met 30 september 2021. De TONK kan toegekend worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

Uw Reactie
Uw Reactie