Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de Corona-crisis is er financiële ondersteuning door de gemeente. Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. 

Welke ondersteuning is mogelijk?

U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. 

De uitkering voor levensonderhoud is een aanvulling op het inkomen van u en uw partner.  De uitkering vult aan tot bijstandsniveau. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw gezinssituatie. De uitkering bedraagt in de meeste gevallen maximaal € 1.050,- voor alleenstaanden en € 1.500,- voor gehuwden. De uitkering wordt per maand betaald.

Inkomsten uit onderneming

De uitkering levensonderhoud is een aanvulling op het inkomen van u en uw partner. U moet de verwachte inkomsten uit eigen bedrijf en ander inkomen uit bijvoorbeeld loondienst of uitkering doorgeven. Lees op de website van de Rijksoverheid meer informatie over welk inkomen wel en niet meetelt en hoe u een inschatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt maken.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt ook een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. U moet de lening terug betalen vanaf 1 juli 2021 (met een looptijd van maximaal 3,5 jaar).

Zelfstandige ondernemers die al eerder in Tozo 1 of Tozo 2 bedrijfskapitaal ontvingen, kunnen ook in Tozo 3 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen maximaal € 10.157 mag zijn.  

Hoe doet u een aanvraag Tozo?

Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen? Of ontving u meer dan 3 maanden geleden een Tozo-uitkering? Dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier.
Let op: Dit formulier moet u ook gebruiken als u een lening bedrijfskapitaal wil aanvragen. 

Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt naar bbz@roermond.nl.

Verkort aanvraagformulier levensonderhoud

Ondernemers die minder dan 3 maanden geleden een uitkering Tozo ontvingen voor levensonderhoud, kunnen een verkort aanvraagformulier gebruiken. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt.

Let op: in tegenstelling tot Tozo 1 en 2, kan Tozo 3 niet met terugwerkende kracht over de hele aanvraagperiode worden aangevraagd. U kunt de uitkering levensonderhoud met terugwerkende kracht aanvragen vanaf de 1e van de voorafgaande maand. Bijvoorbeeld: dient u op 15 maart 2021 een aanvraag in? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 februari 2021.

Zelf checken of u recht heeft op Tozo 3?

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Hoe geeft u een wijziging door? 

Geef wijziging(en) met betrekking tot uw Tozo-uitkering zo spoedig mogelijk door via het wijzigingsformulier. Dit formulier zit bij uw toekenningsbesluit tozo.

Het betreft wijzigingen die betrekking hebben op bijvoorbeeld uw inkomsten of die van uw partner, uw woon- en leefsituatie. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw recht op uitkering of de hoogte van de uitkering. We verzoeken u dan ook ons voor de 24e van de maand te informeren, zodat waar nodig de uitkering kunnen aanpassen. Ook als u uw Tozo-uitkering wil laten beëindigen, kunt u dat via dit formulier doorgeven. U kunt het ingevulde formulier terugsturen naar bbz@roermond.nl.

Jaaropgave

Binnenkort doet u waarschijnlijk belastingaangifte over het jaar 2020. Ontving u in 2020 een Tozo-uitkering en had u in dit jaar een partner? Dan is de volgende informatie voor u van belang.
De Tozo-uitkering is belast en wordt toegekend naar de norm van gehuwden als er sprake is van een partner. Dat staat los van de partnertoets. Het recht op de Tozo-uitkering is dan gezamenlijk voor het gezin.
Uw partner heeft voor de belasting recht op de helft van de uitkering. Daarom kreeg u elk een eigen jaaropgave. Uw partner, die bijvoorbeeld in loondienst werkt, moet mogelijk nog belasting betalen over de Tozo-uitkering over het jaar 2020. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de belastingdienst.

Wat gebeurt er ná 1 april 2021? 

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 is Tozo 4 van toepassing. De eerder aangekondigde toets op ‘beschikbare geldmiddelen’ is vervallen. De regeling vanaf 1 april 2021 is nog niet helemaal uitgewerkt door de regering. Daarna kunnen wij u ook informeren over de exacte voorwaarden. Houdt daarom deze webpagina in de gaten voor de laatste informatie.

TONK

Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de crisis tijdelijk minder inkomsten hebben en hoge woonlasten. De ondersteuning via de TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari en loopt door tot 30 juni 2021. Op dit moment wordt de regeling uitgewerkt. Het is wel al duidelijk dat TONK niet alleen geldt voor ondernemers maar voor alle burgers in Roermond.

Wilt u een bericht van ons ontvangen zodra de regeling bekend is? Stuur dan een e-mail naar bbz@roermond.nl. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. U krijgt dan bericht van ons. 
Let op: dit is alléén om u in te schrijven voor een melding over wanneer u de regeling kunt aanvragen. Zodra er meer informatie is over de TONK, vindt u deze op onze website.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie