Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis is er financiële ondersteuning door de gemeente. Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. 

Tozo 3 vanaf 1 oktober 2020!

Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat de TOZO opnieuw wordt verlengd. TOZO 3 en het derde steunpakket geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. 

  • Let op: u moet TOZO 3 apart aanvragen, de uitkering van TOZO 2 loopt niet automatisch door. 

Welke ondersteuning is mogelijk vanaf 1 oktober 2020?

Uitkering voor levensonderhoud

U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Deze is voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met maximaal 30 juni 2021.

De uitkering voor levensonderhoud vult het gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw gezinssituatie. De uitkering bedraagt in de meeste gevallen maximaal € 1.050,- voor alleenstaanden en € 1.500,- voor gehuwden. De uitkering wordt per maand betaald.

Inkomsten uit onderneming

De uitkering levensonderhoud is een aanvulling op het inkomen van u en uw partner.  Hoe bereken ik mijn inkomsten uit eigen onderneming? U kunt hiervoor de volgende leidraad gebruiken op de website krijgiktozo.nl.  

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. U moet de lening terug betalen vanaf 1 januari 2021 (met een looptijd van maximaal 3 jaar).

Zelfstandige ondernemers die al eerder in Tozo 1 of Tozo 2 bedrijfskapitaal ontvingen, kunnen ook in Tozo 3 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3 samen maximaal € 10.157 mag zijn.

Hoe kan ik Tozo 3 aanvragen?

Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen? Of ontving u meer dan 3 maanden geleden een Tozo uitkering? Dan kunt u de uitkering aanvragen via het onderstaande formulier. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt naar bbz@roermond.nl.

Ondernemers die minder dan 3 maanden geleden een uitkering Tozo 2 ontvingen kunnen een verkort aanvraagformulier gebruiken. Zorg ervoor dat u het onderstaande formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt.

Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik al Tozo 2 kreeg?

Nee, de voorwaarden zijn veranderd en uw situatie kan nu anders zijn. Daarom moeten wij het recht op Tozo 3 opnieuw beoordelen. 

Vraag Tozo 3 op tijd aan!

Anders dan in Tozo 1 en Tozo 2, kan Tozo 3 niet over de hele periode met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Zelf checken of u recht heeft op Tozo 3?

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. 

Wat gebeurt er ná 1 april 2021? 

Zoals het er nu uitziet wordt de Tozo vanaf 1 april 2021 voortgezet tot en met 30 juni 2021. In Tozo 4 wordt een vermogenstoets toegevoegd. Dit betekent dat wij vanaf 1 april bij de beoordeling van Tozo ook rekening gaan houden met de beschikbare geldmiddelen van u, uw eventuele partner en uw inwonende kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. 

De regeling vanaf 1 april 2021 is nog niet helemaal uitgewerkt door de regering. Daarna kunnen wij u ook informeren over de exacte voorwaarden. Houd daarom deze webpagina in de gaten voor de laatste informatie.

Uw Reactie
Uw Reactie