Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Er is extra financiële ondersteuning voor zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de Corona crisis. Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. De eerste Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1) is per 1 juni 2020 afgelopen. Van 1 juni tot en met 30 september 2020 is de regeling verlengd met andere voorwaarden. Deze regeling noemen we Tozo 2.
Ook zelfstandige ondernemers die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 1, kunnen Tozo 2 aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Tozo 3 vanaf oktober 2020!

Inmiddels heeft het kabinet bekend gemaakt dat de TOZO opnieuw wordt verlengd. TOZO 3 en het derde steunpakket geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. 

  • Let op: u moet TOZO 3 apart aanvragen, de uitkering van TOZO 2 loopt niet automatisch door. 

Bij TOZO 2 wordt ook naar het inkomen van uw eventuele partner gekeken om de uitkering te bepalen (de partnertoets). Bij TOZO 3 telt ook het vermogen van uw partner en uw kinderen tot 18 jaar mee. Uw mag niet meer dan  € 46.520 beschikbare geldmiddelen hebben. Uw eigen huis telt niet mee.
Daarnaast zijn er nog een aantal andere voorwaarden.

Binnenkort vindt u meer informatie over TOZO 3 op deze pagina. Ook de nieuwe aanvraagformulieren Tozo 3 zetten wij op deze pagina. Houd deze site dus in de gaten.

Welke ondersteuning is mogelijk tot 1 oktober 2020?

Uitkering voor levensonderhoud

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor maximaal vier aaneengesloten maanden in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De uitkering voor levensonderhoud vult het gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd. De uitkering bedraagt in de meeste gevallen € 1.050,- voor alleenstaanden en € 1.500,- voor gehuwden.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. U moet de lening terugbetalen vanaf 1 januari 2021 (met een looptijd van maximaal 3 jaar).

Heeft u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen? Dan kunt u lening voor bedrijfskapitaal krijgen. Wel kunt u bijstand voor levensonderhoud aanvragen, Hiervoor moet u wel aan de voorwaarden voldoen.

Heb ik recht op een Tozo uitkering?

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. 

Hoe kan ik Tozo 2 aanvragen?

Heeft u eerder nog geen Tozo uitkering ontvangen? Dan kunt u de uitkering aanvragen via onderstaand formulier op de website. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt naar bbz@roermond.nl.

Ondernemers die al eerder Tozo 1 hebben aangevraagd of ontvangen, sturen wij automatisch een verkort aanvraagformulier toe. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt. Het verkorte aanvraagformulier vind u ook hieronder:

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb gehad?

Nee, de voorwaarden zijn veranderd en uw situatie kan anders zijn. Daarom moeten wij het recht op Tozo 2 opnieuw beoordelen. Omdat we de meeste gegevens van u al hebben, kunt u het verkort aanvraagformulier gebruiken. 

Veel gestelde vragen over Tozo

Wat is er veranderd in Tozo2?

Het belangrijkste verschil is dat voor Tozo2 bij de uitkering levensonderhoud een partnerinkomenstoets geldt. Bij Tozo1 was dat niet het geval. Dit betekent dat vanaf 1 juni 2020 het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van het recht op tozo-uitkering en de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte is van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het gezamenlijke inkomen boven het sociaal minimum komt, komt u niet in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud Tozo2.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen? 

  • De uitkering levensonderhoud duurt maximaal 4 maanden; van juni tot en met september 2020;
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is verlenging aanvragen voor juni, juli, augustus en september 2020;
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind juni afloopt, kunnen als dat nodig is verlenging aanvragen voor de maanden juli, augustus en september 2020;
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind juli afloopt, kunnen als dat nodig is verlenging aanvragen voor de maanden augustus en september 2020.

Kan ik een Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal aanvragen als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Zelfstandige ondernemers die door van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo1 en de Tozo 2 gezamenlijk maximaal  € 10.157 euro is. 
 

Uw Reactie
Uw Reactie