Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Er is extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de Corona crisis. Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers.

De eerste Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo1) is eind mei 2020 afgelopen.

De regeling is verlengd 1 juni tot 30 september 2020. Wel zijn er andere voorwaarden. Deze regeling noemen we Tozo 2. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo 1 kunnen Tozo 2 aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Uitkering voor levensonderhoud

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor maximaal vier aaneengesloten maanden in de periode van 1 juni  tot en met 30 september 2020. De uitkering voor levensonderhoud vult uw inkomen van u en uw partner aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw leeftijd. De uitkering bedraagt in de meeste gevallen € 1.050,- voor alleenstaanden en € 1.500,- voor gehuwden.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. U moet de lening terugbetalen vanaf 1 januari 2021 (met een looptijd van maximaal 3 jaar).

Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op een lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Heb ik recht op Tozo?

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. 

Hoe kan ik Tozo 2 aanvragen?

Als u nog geen Tozo uitkering heeft ontvangen kunt u de uitkering aanvragen via dit formulier(Pdf, 552 kB). U dient dit formulier helemaal in vullen en, met de gevraagde bewijsstukken, ondertekend versturen naar bbz@roermond.nl.

Ondernemers die al eerder Tozo 1 hebben ontvangen, kunnen een verkort formulier invullen (Pdf, 546 kB). Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken verstuurt naar bbz@roermond.nl.

Veelgestelde vragen over Tozo2

Wat is er veranderd in Tozo2?

Het belangrijkst verschil is dat voor Tozo2 een partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo1 was dat niet het geval. Dit betekent dat het inkomen van de partner vanaf 1 juni 2020 meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Bij de aanvraag verklaart u wat de hoogte van het inkomen van uzelf en uw eventuele partner is in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, komt u niet in aanmerking voor een uitkering levensonderhoud Tozo2.

Hoe wordt mijn inkomen berekend wanneer ik Tozo aanvraag?

Het antwoord op deze vraag vind je hier.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo2 aanvragen?

  • De uitkering levensonderhoud duurt maximaal 4 maanden van juni tot en met september 2020;
  • Ondernemers die nog geen Tozo hebben ontvangen, kunnen maximaal Tozo ontvangen voor de maanden juni tot en met september 2020;
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is een verlenging aanvragen voor juni, juli, augustus en september;
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind juni afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maanden juli, augustus en september;
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind juli afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maand augustus en september.
  • Ondernemers bij wie Tozo1 eind augustus afloopt, kunnen verlenging aanvragen voor de maand  september.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo en de Tozo 2 gezamenlijk van € 10.157 euro.

Uw Reactie
Uw Reactie