Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Voor zelfstandig ondernemers die in de financiële problemen zijn gekomen door de Corona-crisis is er financiële ondersteuning door de gemeente. Deze regeling heet de Tozo: de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers. Ook kunt u een gratis adviesgesprek krijgen met een bedrijfsadviseur.

Welke ondersteuning is mogelijk?

U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Van 1 april tot en met 30 juni 2021 is Tozo 4 van toepassing.

De uitkering levensonderhoud is een aanvulling op het inkomen van u en uw partner. De uitkering vult aan tot bijstandsniveau. De hoogte van de uitkering hangt af van uw leeftijd en uw gezinssituatie. De uitkering bedraagt in de meeste gevallen maximaal € 1.050,- voor alleenstaanden en € 1.500,- voor gehuwden. De uitkering wordt per maand betaald.

Inkomsten uit onderneming en andere inkomsten

U moet de verwachte inkomsten van uzelf en uw partner uit eigen bedrijf en ander inkomen uit bijvoorbeeld loondienst of uitkering doorgeven. Lees in deze informatie van de Rijksoverheid welk inkomen wel en niet meetelt en hoe u een inschatting van uw inkomsten uit eigen bedrijf kunt maken.

Lening voor bedrijfskapitaal

U kunt ook een rentedragende lening aanvragen van maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen van uw bedrijf te voorkomen. Het rentepercentage van deze lening is 2%. U moet de lening terug betalen vanaf 1 juli 2021 (met een looptijd van maximaal 3,5 jaar).

Zelfstandige ondernemers die al eerder in een eerdere Tozo periode bedrijfskapitaal ontvingen, kunnen ook in Tozo 4 een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor Tozo 1, 2, 3 en 4 samen maximaal € 10.157 mag zijn.

Gratis adviesgesprek met een bedrijfsadviseur

Corona heeft veel ondernemers op de proef gesteld. Met versoepelingen in aantocht is er steeds meer mogelijk, maar waar moet je beginnen? Een nieuwe koers bepalen, nieuwe klanten aanboren, nieuwe concepten lanceren, geldproblemen oplossen of je laten bij- of omscholen misschien, het is vaak te veel om op te noemen.  

Een gratis verhelderend gesprek met iemand die jouw business begrijpt, kan helpen om uit die tunnelvisie te komen en met frisse ideeën verder te gaan. 

Wil jij graag zo’n gesprek? Dat kan. Ondernemers en zzp’ers in de gemeente Roermond kunnen een gratis adviesgesprek aanvragen met een bedrijfsadviseur. Het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) biedt hiervoor in opdracht van de gemeente de expertise. 

Hoe doet u een aanvraag Tozo 4?

Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen? Of ontving u meer dan 3 maanden geleden een Tozo-uitkering? Dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier.
Let op: Dit formulier moet u ook gebruiken als u een lening bedrijfskapitaal wil aanvragen. 

Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt naar bbz@roermond.nl.

Verkort aanvraagformulier levensonderhoud

Ondernemers die minder dan 3 maanden geleden een uitkering Tozo ontvingen voor levensonderhoud, kunnen een verkort aanvraagformulier gebruiken. Zorg ervoor dat u het formulier volledig invult, ondertekent en met de gevraagde bewijsstukken opstuurt.

Let op: Net als in Tozo 3, kunt u de uitkering niet de hele periode met terugwerkende kracht aanvragen. Vraagt u op 15 april 2021 een uitkering aan? Dan is de ingangsdatum 1 april 2021.  Maar vraagt u bijvoorbeeld een uitkering aan op 15 juni 2021? Dan is de ingangsdatum niet eerder dan 1 mei 2021. 

Zelf checken of u recht heeft op Tozo 4?

Via de website www.krijgiktozo.nl kunt u zelf beoordelen of er mogelijk recht bestaat op de regeling. Vraag de regeling alleen aan als dat echt nodig is. Wij controleren uw gegevens bij de aanvraag, maar ook achteraf. Zo kunnen wij berekenen of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u opvragen.

Hoe geeft u een wijziging door? 

Geef wijziging(en) met betrekking tot uw Tozo-uitkering zo spoedig mogelijk door via het wijzigingsformulier. Dit formulier zit bij uw toekenningsbesluit tozo.

Geef wijzigingen door in bijvoorbeeld uw inkomsten of die van uw partner, uw woon- en/of leefsituatie. Deze wijzigingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor uw recht op Tozo of de hoogte van de uitkering. Informeer ons hierover vóór de 24e van de maand, zodat we waar nodig de uitkering kunnen aanpassen. Ook als u uw Tozo-uitkering wil laten beëindigen, kunt u dat via dit formulier doorgeven. U kunt het ingevulde formulier terugsturen naar bbz@roermond.nl

Wanneer betalen we de Tozo 4 uitkering?

De betaaldatums zijn:

  • 29 april 2021
  • 31 mei 2021
  • 30 juni 2021

Jaaropgave

Binnenkort doet u waarschijnlijk belastingaangifte over het jaar 2020. Ontving u in 2020 een Tozo-uitkering en had u in dit jaar een partner? Dan is de volgende informatie voor u van belang.
De Tozo-uitkering is belast en wordt toegekend naar de norm van gehuwden als er sprake is van een partner. Dat staat los van de partnertoets. Het recht op de Tozo-uitkering is dan gezamenlijk voor het gezin.
Uw partner heeft voor de belasting recht op de helft van de uitkering. Daarom kreeg u elk een eigen jaaropgave. Uw partner, die bijvoorbeeld in loondienst werkt, moet mogelijk nog belasting betalen over de Tozo-uitkering over het jaar 2020. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de belastingdienst.

TONK

Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronamaatregelen tijdelijk minder inkomsten hebben. De TONK geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt door tot en met 30 juni 2021. Lees voor meer informatie en het aanvragen van deze regeling op www.roermond.nl/tonk.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie