Panorama Maas - foto Koen Vullers

Traject Design Academy Eindhoven heeft kansen van Roermond inzichtelijk gemaakt

21 juni 2024
Nieuwsbericht

De gemeente Roermond en Reel BV, de eigenaar van ontwikkelingslocatie Weerstand, hebben de afgelopen anderhalf jaar in een goede samenwerking met de directie en medewerkers van Design Academy Eindhoven (DAE) gewerkt aan een aanbod dat is gericht op de verhuizing van de onderwijsinstelling naar Roermond.

Ook provincie Limburg en de drie in Roermond werkzame woningcorporaties zijn hierbij betrokken. In de propositie zit de huisvesting van de instelling op locatie Weerstand, de noodzakelijke studentenhuisvesting en het creëren van een ecosysteem voor studenten en afgestudeerden. De gezamenlijk opgestelde propositie is door Design Academy Eindhoven zeer positief ontvangen. Na een langdurig afwegingsproces heeft DAE 20 juni 2024 laten weten dat zij ervoor kiest om in Eindhoven te blijven.

Het was vanaf het eerste begin helder dat een verhuizing alleen aan de orde zou zijn als er in Eindhoven geen geschikte, betaalbare locatie beschikbaar zou zijn voor de toekomst van DAE. En lange tijd heeft het er naar uit gezien dat een dergelijke locatie in Eindhoven niet gevonden kon worden. Ook het huisvesten van studenten en andere voorzieningen eromheen geven vaker problemen in studentensteden. Een middelgrote centrumstad zoals Roermond met voorzieningen, uitstraling en kwaliteit biedt daarmee kansen voor de vestiging van hoger onderwijs en studenten. In de wetenschap hoe sterk onze alle elementen omvattende propositie was, waren wij hoopvol gestemd over de kansen van Roermond.

Wethouder Dirk Franssen: ‘Ik ben er trots op dat onze stad tot op het laatst een serieuze optie was voor de toekomst van een gerenommeerd instituut als de Design Academy Eindhoven. In Roermond is een perfect gebouw in een geweldige setting aanwezig. Daarnaast zijn wij in staat om in samenwerking met de woningbouwcorporaties de gewenste aantallen studentenkamers en ateliers te realiseren. De Academy had met de D van Design perfect gepast bij het DNA van Cuypers-stad Roermond en was van toegevoegde waarde geweest voor de ontwikkelingen die nu al op locatie Weerstand plaatsvinden. Op een aantal andere onderdelen had DAE in Roermond iets kunnen toevoegen wat nu nog ontbreekt. En natuurlijk leidt het bericht van vandaag dan tot teleurstelling. Maar trots en realisme overheersen. Aan de ene kant omdat de directie van DAE altijd open kaart heeft gespeeld en wij dus precies wisten waar we stonden. En aan de andere kant realisme over onze kansen en mogelijkheden.”

Andere invulling onderzoeken 

Roermond pakt nu door en onderzoekt de mogelijkheden om op een andere manier invulling te geven aan de wens om hoger onderwijs in de stad te vestigen. Die kansen zien wij ook op het gebied van studentenhuisvesting.

Wethouder Franssen: ‘Het afgelopen anderhalf jaar hebben we samen met Reel BV, de provincie Limburg en de in Roermond werkzame woningcorporaties een proces doorlopen waar ik trots op ben. Dat proces heeft duidelijk gemaakt dat er kansen liggen. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van studentenhuisvesting. In het totaalpakket heeft de stad veel te bieden en ook op de individuele onderdelen. De kansen die er liggen worden nog onvoldoende benut. Als dit traject ons iets heeft gebracht dan is het dit inzicht.’