De Jo Gerrishal

Upgrade Jo Gerrishal tot gemeentelijke sportlocatie voor topsportverenigingen in Roermond

09 juli 2024
Nieuwsbericht

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen om de gemeentelijke sportlocatie de Jo Gerrishal te upgraden tot topsportlocatie. Daarmee krijgt de gemeente Roermond een speel- en trainingslocatie voor huidige en toekomstige topsportverenigingen. Ook kunnen amateursportverenigingen er hun voordeel mee doen en biedt het kansen voor de ontwikkeling van de breedtesport.

De gemeente Roermond kent momenteel twee topsportverenigingen die spelen in de gemeentelijke sportlocatie Jo Gerrishal, namelijk Tigers Roermond en YZR Fermonia Boys. Beide verenigingen zitten in de lift. Zo spelen de Tigers met ingang van het nieuwe seizoen Champions League Futsal op Europees niveau. De Fermonia Boys gaan in het nieuwe seizoen eredivisie spelen. Dat is in Nederland het hoogst haalbare niveau. De gemeente is trots om verenigingen op dit niveau binnen de grenzen te hebben en te behouden. Ook de eredivisie-volleybalclub Numidia VC Limax is met ingang van komend volleybalseizoen in de Jo Gerrishal actief. Ook Numidia VC Limax speelt komend seizoen op Europees niveau.

Wethouder Dirk Franssen (economie, stedelijke ontwikkeling en financiën): Omdat deze sportlocatie ons eigendom is geven we als gemeente met de upgrade van de Jo Gerrishal een impuls aan topsport enerzijds én aan de breedtesport anderzijds.”

Voor najaar klaar

Bij een hoger speelniveau stellen de nationale bonden hogere eisen aan de sportaccommodaties. In overleg met de clubs is bekeken wat er nodig is aan aanpassingen aan de sporthal om hen zo in Roermond te kunnen houden. De upgrade betekent onder andere dat de hoofdzaal van de Jo Gerrishal de komende maanden wordt aangepast. Dit omvat verbeteringen van de faciliteiten en technische voorzieningen. Ook wordt er voor ondernemers uit de regio die de top- en breedtesport ondersteunen de Jo Gerris BusinessLounge gerealiseerd die dient als ontmoetingsplek rondom wedstrijden. De planning is in het najaar klaar te zijn met alle werkzaamheden. De gemeente bereidt in overleg met de gebruikers de uitvoering voor.

Wethouder Felix van Ballegooij (onderwijs, sport en wijken): “We zijn heel erg trots om als gemeente Roermond topsportverenigingen als Tigers, Fermiona Boys en Limax een vaste sportlocatie te kunnen bieden. En ook om onze amateursporters een goede sporthal te kunnen bieden waar allerlei takken van sport terecht kunnen; waar sporters en supporters van diverse culturen en buurten elkaar kunnen ontmoeten.”

Ontmoetingsplek waar sport verbindt

De kwaliteitsimpuls van de hoofdzaal biedt ook kansen voor overige takken van (breedte) sport. Niet alleen topsporters, maar ook vrijetijdssporters in allerlei takken van sport hebben baat bij een vernieuwde Jo Gerrishal. De gemeentelijke sportlocatie is niet zomaar een sporthal. Het is een ontmoetingsplek waar sporters, verenigingen en supporters met verschillende achtergronden en culturen samenkomen. Een ontmoetingslek waar sport verbindt. Vanuit de visie van het college is dit een extra reden om te investeren in de kwaliteit van de hal als sport- en ontmoetingsvoorziening voor gebruikers op allerlei sportniveaus.