Corona

Hoogwater rond Maas, Roer en Swalm: kijk op www.roermond.nl/hoogwater

Veelgestelde vragen over hoogwater

Waar vind ik actuele informatie over de hoogwater situatie?

Wanneer bel ik de gemeente?

Bij lokale informatievragen bel de gemeente Roermond: 14 0475 of 0475 359 999. 

Wie mag ik bellen als ik schade heb?

Wacht met bellen tot de situatie onder controle is. Maak goede foto’s. Bel daarna de verzekeringsmaatschappij. 

Waar kan ik melding maken van grote objecten en kadavers?

 • 088-7974220 - Nautisch centrum van Rijkswaterstaat voor melding van grote objecten zoals caravans en auto’s.
 • 0900-9221 - Rendac voor melding van kadavers.

De volgende wegen en fietspaden zijn nu nog afgesloten: 

 • Eind
 • Roroweg (beneden)
 • Leropperweg
 • Fietspad Roerdal

Ter hoogte van de picknickplaats Wieler is nog geen doorgaand verkeer mogelijk. Houd onze kanalen in de gaten voor de laatste updates.

Waar kan ik mijn afval laten?

Alle inwoners van de gemeente Roermond mogen afval dat ze hebben verzameld naar aanleiding van het hoogwater, tot en met zaterdag 31 juli gratis langsbrengen bij het milieupark. Houd rekening met eventuele drukte.

Waar kan ik mijn zandzakken laten?

Vanaf aanstaande vrijdag worden de zandzakken bij particulieren opgehaald. Als eerste is het Hammerveld aan de beurt. De overige locaties volgen de week erna. De zandzakken worden op dezelfde dagen als het vuilnis opgehaald. Tegelijkertijd gaan we ook met de veegmachine door de wijk om deze weer netjes en schoon achter te laten. De regenwaterafvoer wordt ook op meerdere plekken gereinigd. 

Ik wil helpen met het opruimen van zwerfafval. Zijn er materialen beschikbaar?

Ons bereiken diverse berichten van inwoners die in de startblokken staan om het zwerfafval op te ruimen dat het water heeft achtergelaten. Fijn dat iedereen wil helpen. We moeten alleen nog even wachten tot de gebieden waar het zwerfafval ligt, worden vrijgegeven. 

De gemeente helpt door materiaal als grijpers en zakken beschikbaar te stellen. Groepen bewoners die aan de slag willen kunnen via natuur@roermond.nl laten weten wat ze nodig hebben. Dit wordt dan alvast geïnventariseerd. Zodra het sein op groen staat om de gebieden te betreden, beginnen we met de uitgifte. Let op: meld je alleen als groep aan, niet als individu.

Hammerveld

Ik woon in Hammerveld. Waar kan ik met extra restafval naartoe?

Inwoners van Hammerveld die nu weer thuis zijn, hebben wellicht extra afval (zoals bedorven eten) als gevolg van de evacuatie. Zij kunnen dit tot en met 31 juli gratis aanbieden bij het Milieupark. Op 21 juli, als de containers in Hammerveld geleegd worden, mogen inwoners ook nog twee extra vuilniszakken aan de straat zetten. 

Wanneer worden de zandzakken in Hammerveld opgehaald?

Vrijdag 24 juli. Inwoners mogen de zandzakken aan de straat zetten. 

Asselt

Ik woon in Asselt en ik heb te maken gehad met hoogwater. Wat kan ik doen met mijn afval?

U kunt uw afval tot en met zaterdag 31 juli gratis langsbrengen bij het Milieupark. Dinsdagmiddag 20 juli is er een container geplaatst in Asselt. Deze is te vinden op de parkeerplaats van Watersportvereniging Ascloa. Daar kunnen inwoners hun afval weggooien.

De Weerd

Vandaag in de ochtend plaatsen we een container in De Weerd. De container wordt geplaatst op een parkeerstrook tegenover Camping Roermond. Daar kunnen inwoners hun afval weggooien. 

Ik woon niet in Hammerveld, Asselt of de Weerd, maar heb wel water in huis (gehad).

Maak dan een melding bij ons klantcontactcentrum via: 14 0475. We maken hier een inventarisatie van.

Wanneer kan ik mijn kelder leegpompen?

Heeft u wateroverlast in de kelder? Wacht dan met het leegpompen tot het hoge water volledig verdwenen is. Wanneer u de kelder eerder leegpompt ontstaat er druk van het water buiten de woning. Hierdoor ontstaat er een groter risico op schade.

Wat moet ik doen als ik terug ben in mijn huis?

 • Controleer gas en elektra. Gebruik hiervoor de informatie die u vindt op de website van Enexis
 • Controleer uw huis op scheuren en andere schade als uw woning meer dan 50cm onderwater heeft gestaan. 
 • Maak foto’s van eventuele schade aan woning of bezittingen voordat je op gaat ruimen. Dit maakt later deel uit van de schadeclaim bij de verzekering. 
 • Misschien ligt er afval en andere vervuiling in en rondom je woning. Je bent er zelf verantwoordelijk dit op te ruimen. 
 • Spoel (net als bij legionella) de leidingen goed door. 

Wat moet ik niet doen als ik terug ben in mijn huis? 

 • Pomp je kelder niet zomaar leeg als het water op straat of in de omgeving nog niet overal weg is. Hierdoor ontstaat instortingsgevaar. 
 • Zet geen alternatieve stroombronnen (zoals aggregaten) in huis in verband met mogelijke CO-vergiftiging. 
 • Gebruik geen eten uit uw moestuin als deze onderwater heeft gestaan. 
 • Belangrijk is dat je niet of zo weinig mogelijk op onderlopen straten loopt. Door het troebele water heeft u geen zicht op losliggende putdeksels of andere obstakels die tot ongelukken kunnen leiden.

Wat te doen bij schade?

Is er sprake van schade door overstromingen, kijk dan eerst of de schade onder de dekking van uw inboedel- en opstalverzekering valt.

Voor schade die niet onder de dekking van uw verzekering valt, kunt u een schadeverzoek indienen bij het Rijk. Omdat het Rijk de overstroming in Limburg als ramp heeft aangemerkt, gebeurt dit op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Uw verzoek om schadevergoeding zal aan de hand van de genoemde wettelijke regelingen worden beoordeeld.

De formulieren die u voor het schadeverzoek moet gebruiken, zijn nu nog niet beschikbaar. Hier wordt aan gewerkt. 

Welke schade wordt vergoed?

 • De schade aan de woning, de woonwagen of het woonschip
 • De schade aan de inboedel
 • De schade aan de openbare infrastructurele voorzieningen
 • De schade aan de vaste en vlottende activa
 • Teeltplanschade 
 • Bedrijfsschade
 • De opstartkosten (de kosten die zijn gemaakt in verband met het opnieuw starten van het productieproces in een installatie)
 • De evacuatiekosten:  
  • Reis- en verblijfkosten
  • Kosten voor transport, opslag en huisvestiging van de roerende zaken
 • De bereddingskosten (de kosten die de gedupeerde heeft gemaakt om schade te voorkomen of beperken)
 • De kosten voor opruimen.

Heeft u schade door water uit de riolering, schakel dan de gemeente in via 14 0475.

Wanneer wordt het duidelijk wat ik vergoed krijg?

Daar kan nu nog geen tijdspad voor worden gegeven. Omdat de crisis nog niet stabiel is. Het schadegebied en de daadwerkelijk geleden schade zijn nog niet vastgesteld. Zodra het schadegebied kan worden vastgesteld, kan er ook begonnen worden met het vaststellen van de daadwerkelijk geleden schade en de gemaakte kosten. Het kabinet laat wel al eerste onderzoek doen om inzicht te krijgen in de omvang van de schade.

Hoe kan ik aanspraak maken op het Nationaal Rampenfonds (giro 777)?

Om ervoor te zorgen dat de uitkering van de gelden zo vlot en eerlijk mogelijk verloopt, gaan de Limburgse gemeenten met het Nationaal Rampenfonds in gesprek over hoe dit het beste georganiseerd kan worden. Zodra dit duidelijk is, wordt actief gecommuniceerd wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage en hoe deze aan te vragen. Daarvoor is het nu nog te vroeg. Houd deze website en social mediakanalen in de gaten voor de laatste updates.

Ik ben in aanraking gekomen met Maaswater. Wat moet ik doen? 

GGD Limburg-Noord heeft de veelgestelde vragen om gezondheidsklachten te voorkomen in beeld gebracht. Bekijk hun website voor de laatste informatie over wat je moet doen wanneer je in contact bent geweest met rivierenwater.  

Zijn er risico’s wanneer ik gewassen die nu in mijn moestuin staan en die onder water hebben gestaan, wil consumeren?

Het eten van gewassen die kortere of langere tijd onder water hebben gestaan wordt afgeraden. Dit vanwege het feit dat het water en het slib mogelijk verontreinigd is met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale oliën.  

Zijn er in de ondergelopen gebieden risico’s bij consumptie van drinkwater uit particuliere putten? 

Ja. Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens het hoogwater enkele particuliere drinkwaterwinningen voor het oog niet zichtbaar verontreinigd zijn. Wanneer water uit een particuliere winning voor huishoudelijk gebruik bedoeld is, kunnen  mogelijke risico’s niet worden uitgesloten.

Welke klachten kan ik krijgen van verontreinigd overstromingswater?

Contact met dit water kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Personen die in aanraking komen met het overstromingswater, kunnen last krijgen van maag-darm-klachten, huiduitslag en luchtweginfecties. Deze infecties zijn meestal relatief onschuldig en gaan vanzelf weer over. Bij ernstige klachten neem dan contact op met je huisarts.

Wat moet ik doen als ik in contact ben geweest met mogelijk verontreinigd overstromingswater?

Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te mijden.  Is er toch contact met dat water? Was dan je handen goed of neem een douche.

Ik heb nog andere vragen over gezondheidsrisico's. Waar kan ik informatie vinden?

Kijk op de website van het RIVM.

Kan ik in overstromingswater zwemmen? 

Overstromingswater is geen recreatiewater. Probeer contact met die water zoveel als mogelijk te vermijden. Houdt kinderen weg uit het water, zij zijn extra kwetsbaar voor infecties.

Kan ik met overstromingswater mijn planten sproeien? 

Nee, je kunt met overstromingswater niet je planten sproeien. Water blijft overal staan. Door het warme weer kan het water opwarmen waardoor er micro-organismen in kunnen groeien (denk aan onder andere legionella). Gebruik het vervuilde, opgewarmde water niet voor sproeien of verneveling.

Hoe kan ik me beschermen tegen slib?

De GGD heeft een aantal algemene tips en adviezen opgesteld over bescherming tegen slib, zie hieronder.

Wanneer mag mijn vee weer de weide in?

Het advies is om vee tot twee maanden na terugtrekking van de Maas, zijrivieren en beken, niet te laten grazen op met slib verontreinigd gras. Voorlopig is het ook af te raden om het vee te laten drinken uit sloten. Met vragen over akkerbouw kunt u terecht bij de Nederlandse Voedsel-en warenautoriteit.

Wanneer mag ik weer recreëren op het water?

Zwemwater wordt gecontroleerd door het Waterschap voordat het wordt vrijgegeven. Dat is op dit moment nog niet het geval dus het advies luidt: niet zwemmen, suppen etc. zolang het zwemwater niet is vrijgegeven. Zodra dit wel het geval is informeren wij u daarover.

Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor?

Slachtofferhulp Nederland biedt hulp bij rampen en calamiteiten, zo ook voor de getroffenen van de watersnoodramp in Limburg. Wilt u uw verhaal kwijt, bent u op zoek naar een luisterend oor, maatschappelijke bijstand of advies, kijk dan op de website van Slachtofferhulp.

Ik wil helpen of kan wat hulp gebruiken

Op de website van L1 staat een uitgebreid overzicht van diverse initiatieven: Limburgers bieden helpende handen voor slachtoffers wateroverlast - L1. U kunt ook hulp vragen of aanbieden via de website van Wij Zijn Vrijwilligers.

Ik wil helpen met het opruimen van zwerfafval. Zijn er materialen beschikbaar?

Ons bereiken diverse berichten van inwoners die in de startblokken staan om het zwerfafval op te ruimen dat het water heeft achtergelaten. Fijn dat iedereen wil helpen. We moeten alleen nog even wachten tot de gebieden waar het zwerfafval ligt, worden vrijgegeven. 

De gemeente helpt door materiaal als grijpers en zakken beschikbaar te stellen. Groepen bewoners die aan de slag willen kunnen via natuur@roermond.nl laten weten wat ze nodig hebben. Dit wordt dan alvast geïnventariseerd. Zodra het sein op groen staat om de gebieden te betreden, beginnen we met de uitgifte. Let op: meld je alleen als groep aan, niet als individu.

 

Uw Reactie
Uw Reactie