Veiligheidsmonitor gemeente Roermond

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Veiligheid » Veiligheidsmonitor gemeente Roermond

Veiligheidsmonitor gemeente Roermond

Roermond heeft in 2015 voor de tweede keer deelgenomen aan de landelijke veiligheidsmonitor, een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap . De uitkomsten van dit onderzoek vindt u in de veiligheidsmonitor 2015.

Leefbaarheid van de eigen buurtVolgens haar eigen inwoners is Roermond veiliger dan twee jaar geleden en is de leefbaarheid toegenomen. Er wordt minder overlast ervaren en de veiligheid in de eigen buurt wordt hoger gewaardeerd. Het veiligheidsgevoel is vergelijkbaar met twee jaar geleden. Dit beeld komt overeen met de politiecijfers uit de jaarlijks terugkerende AD misdaadmeter. Roermond wordt steeds veiliger.

Als het gaat om leefbaarheid van de buurt, geven de inwoners van Roermond een 7,3 als rapportcijfer. In 2013 was dat nog een 7,1. De sociale cohesie is de afgelopen twee jaar versterkt. Sociale cohesie gaat om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt.

Onze inwoners zijn over het algemeen positiever dan de inwoners van de gemeente Maastricht en Heerlen. Over het algemeen scoort Roermond slechter dan Venlo en de veiligheidsregio Limburg-Noord. Binnen de gemeente Roermond springen de wijken Roermond- Zuid, Roerzicht-Voorstad, Herten en ‘Overig Roermond’ er positief uit, de resultaten in deze wijken zijn in veel gevallen positiever dan het gemeentelijke gemiddelde. De inwoners van de Binnenstad, Roermond-Oost en Donderberg scoren op bijna alle veiligheidsitems negatiever dan het gemeentelijke gemiddelde. Zo voelen inwoners van deze wijken zich het vaakst onveilig en is de waardering van bijvoorbeeld de leefbaarheid het laagst. Dat gold twee jaar geleden ook nog voor Hoogvonderen, deze wijk komt nu positiever uit de bus.

Veiligheidsbeleving

Er is ook gevraagd naar de veiligheidsbeleving in de eigen wijk. Ruim een kwart (26%) van de inwoners van Roermond voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt en 3% van de inwoners geeft aan zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt. Vergeleken met 2013 is er in Roermond geen sprake van een significante stijging of daling van het onveiligheidsgevoel. De onveiligheidsgevoelens in de Binnenstad, Roermond-Oost, Donderberg zijn substantieel hoger dan het gemeentelijke gemiddelde. Het gaat om respectievelijk 41%, 37% en 34 % van de inwoners die zich wel eens onveilig voelt.

Veiligheidsgevoel per wijk

Veiligheid in de buurt

Veiligheidsgevoel in de eigen buurtDe inwoners van Roermond zijn positiever over de buurtontwikkeling dan in 2013. De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners beoordeeld met een 6,9. Dat is hoger dan twee jaar geleden, toen onze inwoners de veiligheid scoorden met een 6,7. In Roermond vindt 10 procent van de inwoners dat de eigen buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, 17 procent vindt dat de buurt erop achteruit is gegaan. Inwoners voelen zich vooral onveilig op plekken waar jongeren hangen (47 procent), rondom uitgaansgelegenheden (27 procent) en bij het treinstation (25 procent).

Veiligheidsgevoel in de eigen buurt

Het slachtofferschap is niet gewijzigd ten opzichte van twee jaar geleden. Van de inwoners van Roermond is 19 procent in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict. Ten opzichte van 2013 zijn minder inwoners van Roermond bang om slachtoffer te worden van criminaliteit.

Inwoners die zich onveilig voelen, kunnen vermijdingsgedrag vertonen. In Roermond komt dit vooral tot uiting in de angst om ’s avonds de deur open te doen (14 procent). Inwoners van Roermond nemen vaker preventieve maatregelen om zich te beschermen tegen criminaliteit dan elders in Nederland. Zij nemen vaker dan landelijk gemiddeld sociopreventieve maatregelen zoals ’s avonds het licht laten branden. Ook technopreventieve maatregelen zoals zorgen voor buitenverlichting of extra veiligheidssloten worden in Roermond vaker getroffen dan landelijk.

Functioneren politie en gemeente

Functioneren politie en gemeenteOp gemeenteniveau is een kwart van de inwoners tevreden over het functioneren van de politie in de buurt, circa een op de tien is ontevreden. Het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid wordt vergelijkbaar gewaardeerd met 2013. Ruim een derde van de inwoners is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid en een op de acht inwoners is hierover (zeer) ontevreden.

De gegevens worden uit de veiligheidsmonitor gebruikt om nieuwe accenten te leggen in de veiligheidsaanpak en de doorontwikkeling van het wijkgericht werken.

Aan de veiligheidsmonitor 2015 hebben in totaal 2.252 inwoners deelgenomen. De respons in Roermond was daarmee 37,9 procent.