Veiligheidsmonitor van start: hoe veilig voel jij je?

01 september 2023
Nieuwsbericht

Heeft u een persoonlijke uitnodigingsbrief ontvangen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor? Doe dan mee aan het onderzoek, want uw antwoorden zijn belangrijk. De gemeente gebruikt uw antwoorden om beter beleid te maken voor veiligere buurten.

Wat is de veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Het wordt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door I&O Research en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. 

In Roermond zijn ruim 7.000 willekeurig gekozen inwoners uitgenodigd voor het onderzoek. Heeft u de uitnodiging gekregen? Dan rekenen wij op uw deelname! 

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het maken van beter beleid voor veiligere buurten. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek. Via de Veiligheidsmonitor geeft u ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken.

Uw privacy is beschermd

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. De uitkomsten zijn niet terug te leiden naar personen. De resultaten worden niet voor commerciële doelen gebruikt. 

Het onderzoek

Het onderzoek begint rond half augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet. In de brief staat een unieke inlogcode waarmee u kunt inloggen op de vragenlijst. Het onderzoek is in de afgelopen jaren al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Heeft u vragen over het onderzoek?


Dan kunt u bellen met de helpdesk van I&O Research: (0800) 0191. U kunt ook mailen naar veilig@ioresearch.nl.