Roermond veteranenstad

U bevindt zich hier: Home » Bezoeker » Roermond veteranenstad

Roermond veteranenstad

Roermond wordt jaarlijks bezocht door tienduizenden veteranen en hun familieleden, vrienden en dierbaren. De stad Roermond vindt het belangrijk dat er voor de vele veteranen en hun naasten plaats is om te herdenken, te ontmoeten en te vieren. Niet voor niets wordt de Limburgse Veteranendag ieder jaar in juni in Roermond gevierd.

Veteranen bezoeken RoermondIn het Nationaal Herdenkingspark Roermond aan de Maastrichterweg, staan drie monumenten. Deze drie monumenten zijn ontworpen door de Roermondse kunstenaars Wijnand Thönissen en Dick van Wijk.

  • Nationaal Indië-monument 1945 – 1962
  • Monument voor Indische burgerslachtoffers
  • Monument voor Vredesoperaties

Nationaal Indië-monument 1945 – 1962

Het Nationaal Indië-monument 1945 – 1962 staat in Roermond. Het monument herdenkt de 6229 Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 vielen tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Ieder jaar vindt hier op de eerste zaterdag in september de nationale herdenking plaats. De herdenking wordt door 10 tot 15.000 veteranen, nabestaanden en belangstellenden bezocht en er worden ruim honderd kransen gelegd door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en de toenmalige krijgsmachtonderdelen. Sinds 1999 is een minister of staatssecretaris bij de plechtigheid aanwezig.

Nationaal Indië-monument 1945 – 1962

Het monument bestaat uit een obelisk met een kroonduif, symbool van Nieuw-Guinea. Naast de obelisk is een fontein met karbouwenkoppen. Er is later een borstbeeld van generaal S.H. Spoor toegevoegd.

Bij de derde herdenking op 7 september 1990 onthulde Relus ter Beek, toen de minister van Defensie, een zuilengalerij achter de obelisk. Op de zuilen staan alle namen van de slachtoffers. Hij sprak de volgende woorden: "Hiermee is een nieuwe stap gezet op de weg naar erkenning waarop deze overledenen en hun nabestaanden en ook zij die toentertijd wel uit de strijd zijn teruggekeerd recht kunnen en mogen doen gelden. In ronde bewoordingen kan worden gesteld dat Nederland bij de opvang van de veteranen in gebreke is gebleven. De overheid is mede door het initiatief in Roermond wakker geschud. Gelet op het nationale karakter van het monument, stellen wij er bij Defensie een eer in het monument en de zuilengalerij te onderhouden."

Zuilengalerij

Monument voor Indische burgerslachtoffers

Ter nagedachtenis aan alle burgers die in de periode 1945-1962 zijn omgekomen in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea, is op 25 augustus 1990 een apart monument onthuld. Het monument is vervaardigd in het atelier van steenhouwer Joop Utens uit Echt.

Monument voor Vredesoperaties

Op 24 oktober 2003 is het Monument voor Vredesoperaties onthuld. Het monument herdenkt de Nederlandse militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog als gevolg van vredesoperaties zijn omgekomen. Het monument is op 24 oktober 2003 onthuld door staatssecretaris van Defensie, de heer Van der Knaap, samen met mevrouw Van Rijn, die haar zoon Kees van Rijn verloor tijdens de UNIFIL-missie in Libanon en André Dekker, een veteraan die tijdens de UNPROFOR-missie in Srebrenica diende.

Links het monument voor Vredesoperaties

Herdenkingsboog

HerdenkingsboogDe Herdenkingsboog belichaamt de toekomstvisie van van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962. De beide roestvrijstalen zuilen symboliseren hoe de veteranen uit beide perioden naar elkaar toegroeien. Bovenop de zuilen zijn onderdelen van de beide monumenten, de zon en kroonduif enerzijds en de gevallen wachter anderzijds, aangebracht, die daarmee het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties symboliseren. Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en het Monument voor Vredesoperaties groeien naar elkaar toe zoals de Nederlandse veteranen van na de Tweede Wereldoorlog naar elkaar toegroeien. In de toekomstvisie van de stichting staat centraal dat alle veteranen van na de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk en op waardige wijze hun gevallen kunnen her- en gedenken. De Herdenkingsboog is onthuld op 30 juli 2010 en is eveneens een ontwerp van de Roermondse kunstenaars Dick van Wijk en Wijnand Thönissen.

Generaal S.H. Spoor Paviljoen

Op 15 september 1995 opende mevrouw H.T. Spoor-Dijkema het Generaal S.H Paviljoen. Dit is van 1 april tot 1 oktober geopend en hier bezichtigen ongeveer 30.000 bezoekers jaarlijks de kleine tentoonstelling of raadplegen documenten of de database met bijzonderheden van de 6.229 omgekomen militairen.

Limburgs Verzetsmonument

Komt u vanuit het station van Roermond naar het Nationaal Herdenkingspark Roermond aan de Maastrichterweg dan passeert u het Limburgs Verzetsmonument aan het Zwartbroekplein. Het 'Limburgs Verzetsmonument' te Roermond is een bronzen beeldengroep, geplaatst op een hoog voetstuk van blokken gele natuursteen. Boven de tekst op de achterzijde van het voetstuk is een groot bronzen kruis aangebracht met daaronder aan weerszijden een staande priester die een jongeman bij de schouders beschermend vasthoudt. Aan de achterzijde van het voetstuk bevinden zich drie uitstulpingen waaraan in brons gegoten kransen zijn bevestigd. Het voetstuk is 4 meter hoog en 2 meter 50 breed.

Limburgs Verzetsmonument

De tekst op de voorzijde van het voetstuk luidt:
'IK HEB DE 
GOEDE STRIJD
GESTREDEN
1940 1945'.

De tekst op de achterzijde van het voetstuk luidt:
'TER HERDENKING
VAN HET VERZET
IN LIMBURG
1940 - 1945'.

Tevens zijn op het gedenkteken de namen van 22 gesneuvelde verzetsmensen aangebracht.

Symboliek

Het monument symboliseert de samenwerking tussen geestelijken en leken in het verzet tegen de bezetter. Centraal staan twee hoofdrolspelers in het Limburgse verzet: drs. Leo Moonen (secretaris van het bisdom Roermond en leider van het verzet) en Jan Hendrikx, (de leider van Ambrosius, de Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers). Achter deze hoogopgerichte figuren staat een samengepakte groep van vervolgden die door de nood bijeengedreven zijn en elkaar ondersteunen in hun ellende. Aan hun voeten kronkelen slangachtige monsters als symbool van het kwaad dat door het goede (het humanitaire verzet) wordt vertrapt. Het kruis is een teken van lijden, strijd en overwinning.

Meer informatie

Meer informatie over de monumenten vindt u op de website: www.nim-roermond.nl