Werk in uitvoering - Uitbreidingsplan Maasnielderbeek

Werk in uitvoering

Er is gestart met de aanleg van het uitbreidingsplan Maasnielderbeek gelegen nabij het kruispunt Bredeweg – Terbaansweg.
De werkzaamheden duren tot en met het eerste kwartaal van 2021.

Uw Reactie
Uw Reactie