Werk in uitvoering - Uitbreidingsplan Maasnielderbeek

Werk in uitvoering

Er is gestart met de aanleg van het uitbreidingsplan Maasnielderbeek gelegen nabij het kruispunt Bredeweg – Terbaansweg.
De werkzaamheden duren tot medio september.

 

Uw Reactie
Uw Reactie