Werk in uitvoering: Fietspad Noorderplas

22 september 2023
Werk in uitvoering

De werkzaamheden voor de aanleg van een tweerichtings fietspad langs de Noorderplas bij De Weerd zijn gestart.

De werkzaamheden zullen medio december 2023 gereed zijn.  
Om het werk veilig te kunnen uitvoeren voor zowel de weggebruikers als de werknemers worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Ook wordt gedurende de uitvoering een aantal keren omleidingsroutes voor het verkeer ingesteld. Aan u wordt gevraagd om hier rekening mee te houden en de ingestelde tijdelijke verkeersmaatregelen te respecteren.