Werk in uitvoering: start bouw tijdelijke dam stuw Roermond

27 februari 2023
Werk in uitvoering

Maandag 6 maart wordt gestart met de bouw van de tijdelijke dam bij stuw Roermond. De verwachting is dat de bouw in totaal ongeveer 3,5 week zal duren.

6 maart starten de voorbereidingen zoals het plaatsen van containers. 9 Of 10 maart start Rijkswaterstaat met het daadwerkelijk opbouwen van de dam met breukstenen. De verwachting is dat de dam eind maart klaar is. De bouwtijd hangt deels af van de afvoer van de Maas.

Waterpeil

De stuwen in de Maas zijn nodig om het waterpeil binnen bepaalde kaders te kunnen beïnvloeden. Het peil wordt zo stabiel mogelijk gehouden. De stuw bij Roermond is op dit moment lager dan normaal; tijdens hogere afvoeren van afgelopen winter zijn de bovenste rij schuiven verwijderd. De schuiven konden daarna niet veilig terug worden geplaatst. De dam krijgt een hoogte die gelijk is aan de oorspronkelijke hoogte van de stuw. Zo kan het waterpeil in het stuwpand tussen Linne en Roermond beter worden vastgehouden en het streefpeil beter gehandhaafd worden. Het waterpeil ‘sturen’ gebeurt met het deel van de stuw dat niet wordt vervangen.

Herstel jukken

Naast het positieve effect op het waterpeil is de dam ook nodig om de stuw te kunnen herstellen. De jukken van de stuw zijn aan vervanging toe. Jukken zijn de staanders waartussen de schuiven vastzitten. Het doel is dat voor de start van het hoogwaterseizoen, 1 november 2023, de nieuwe jukken  zijn geplaatst en de tijdelijke dam is verwijderd. Dan kan de stuw weer op een normale manier gebruikt worden. De dam komt stroomopwaarts van de stuw te liggen (de kant van Linne). Hij neemt zo de waterkerende functie van dit deel van de stuw over tot de vervanging. 

Tijdelijk dam bij Linne als voorbeeld

Het werk wordt uitgevoerd door Mourik Infra B.V. In 2020 hebben zij ook een tijdelijke dam aangelegd bij stuw Linne. Dit was toen nodig om schade door een aanvaring te herstellen. Deze ervaring kan Rijkswaterstaat goed gebruiken voor het herstel bij stuw Roermond.