Werk in uitvoering: vierde fase onderhoudsbaggerwerk aan de stadswateren

04 januari 2024
Werk in uitvoering

Op 8 januari 2024 is aannemer Ploegam gestart met de vierde fase van het onderhoudsbaggerwerk aan de stadswateren.

Fase 4 betreft vijvers in De Wijher en de vijver bij Dennemarken langs de Sint Wirosingel.

Het onderhoudswerk bestaat hoofdzakelijk uit het verwijderen van slib en andere materialen die niet in een vijver thuishoren. In de vijvers in De Wijher wordt aanvullend ook oeverherstel uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn gepland vanaf 19 februari 2024, de week na de Carnaval. De werkzaamheden duren tot eind maart 2024.

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met de heer G. Fraters van het cluster Projecten omgeving, telefoonnummer 06 29 56 02 61.