Werk in uitvoering: Werkzaamheden verkeersplateau Donderberg

05 oktober 2023
Werk in uitvoering

Op maandag 9 oktober starten we met het aanleggen van een verkeersplateau op de kruising Donderbergweg/ Olieslagersstraat/ Beethovenstraat.

Van maandag 9 oktober tot  en met vrijdag 20 oktober vinden de werkzaamheden plaats. Om het werk veilig te kunnen uitvoeren voor zowel de weggebruikers als de werknemers worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. Ook worden gedurende de uitvoering omleidingsroutes voor het verkeer ingesteld. Aan u wordt gevraagd om hier rekening mee te houden en de ingestelde verkeersmaatregelen te respecteren.