Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

Voor de periode tot 1-4-2020 maakte gemeente Roermond samen met de arbeidsmarktregiogemeenten gebruik van de ESF regeling Actieve Inclusie 2014-2020. In verband met de bestrijding van de gevolgen van de Coronapandemie is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra geld vrijgemaakt in de vorm van de subsidieregeling ESF REACT-EU. Na de publicatie van de regeling op 16-4-2021 in het Staatscourant heeft centrumgemeente Roermond ook namens de andere gemeenten de arbeidsmarktregio Midden-Limburg de aanvraag ingediend.  

De impact van de Coronacrisis op de arbeidsmarkt is groot. Dat geldt zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Extra aandacht gaat hierbij uit naar jongeren en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Deze groepen hebben in de periode van de Coronapandemie minder aandacht en begeleiding ontvangen waardoor hun positie op de arbeidsmarkt nog meer is verzwakt.  

Om deze groepen te ondersteunen zet gemeente Roermond als arbeidsmarktregio in op (extra) ondersteunen en begeleiden van deze groepen. Deze begeleiding en ondersteuning worden uitgevoerd door gemeente Roermond samen met Westrom, gemeente Weert en Nederweert samen met Werkpuntkom en de MER-gemeenten. De doelstelling is om obstakels voor cliënten weg te nemen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en betere toegang te verkrijgen tot mogelijkheden op de arbeidsmarkt zodat deelnemers aan het werk kunnen. Het arbeidsmarktbeleid in de regio Midden Limburg is gericht op een goede aansluiting tussen vraag en aanbod naar arbeid en een betere afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. 

Om mensen aan het werk te helpen, maakt de gemeente Roermond gebruik van de subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) 2014-2020 van de Europese Unie.
De subsidiemiddelen zijn gericht op:

  • het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
  • de begeleiding en opleiding van kwetsbare werkenden en werkzoekenden; 
  • de begeleiding en opleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs om de stap naar de arbeidsmarkt te kunnen maken.

De gemeente Roermond is centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg en heeft de ESF-subsidie aangevraagd in samenwerking met een groot aantal gemeenten in de provincie Limburg.

©SZW/DSU/UVB
©SZW/DSU/UVB
Logo Europees Sociaal Fonds
©SZW/DSU/UVB