Werk in uitvoering - Kapellerlaan

Werk in uitvoering

Op dit moment werkt BLM Wegenbouw aan de reconstructie van de Kapellerlaan vanaf de Andersonweg tot aan de Maria Teuwenstraat. Vervolgens start BLM Wegenbouw met de werkzaamheden aan de Kapellerlaan vanaf de Maria Teuwenstraat tot aan het spoor. De complete werkzaamheden van de Andersonweg tot aan het spoor duren tot eind december 2021.

Aanwonenden en bezoekers kunnen te allen tijde te voet hun bestemming bereiken.

Meer informatie over de werkzaamheden kunt u bekijken op de website van BLM, https://www.blmwegenbouw.nl/projecten/Kapellerlaan. Ook kunt u de BLM Wegenbouw app downloaden om meer informatie betreffende het project te ontvangen. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar omgevingsmanagement@blmwegenbouw.nl

Uw Reactie
Uw Reactie