Werk in uitvoering: N280

Werk in uitvoering

Voor de meest actuele stand van zaken aangaande de werkzaamheden en de omleidingen verwijzen wij u graag naar de website: www.N280verbindtroermond.nl.

Tussen de Wilhelminasingel en de tijdelijke aansluitingen van de N280 op de Mijnheerkensweg vinden werkzaamheden naast de N280 plaats. De rijstroken zijn ter plaatse van de werkzaamheden verlegd naar tijdelijke rijstroken aan de zuidzijde van de werkzaamheden. De N280 is gewoon open voor het verkeer.

Wilhelminasingel

De tijdelijke rijstroken die het mogelijk maken om te kunnen starten aan de verdiepte ligging zijn in gebruik genomen. De huidige verkeerssituatie blijft tot het voorjaar van 2020 in deze vorm liggen. Alleen de links afslaande beweging vanuit het westen naar het Outlet en de Mijnheerkensweg is niet meer mogelijk. Dit verkeer wordt omgeleid via de tijdelijke afrit naar de rotonde in de Mijnheerkensweg. Het verkeer naar het Outlet kan van daar uit naar de parkeergarage aan de Schipperswal rijden. Verkeer naar DCO van Iersel en Euromaster kan vanuit de rotonde weer de oprit naar de N280 nemen en bij de verkeerslichten van de Wilhelminasingel rechts afslaan naar de Mijnheerkensweg.

Schipperswal / Mijnheerkensweg

De aansluiting van de Schipperswal op de Mijnheerkensweg is afgesloten. Er is een by-pass aangelegd tussen de Schipperswal en de Mijnheerkensweg. Vanuit de N280 kan het verkeer via de rotonde en Mijnheerkensweg de Schipperswal bereiken.

Looskade

De Looskade is tussen de parkeerplaats bij de Arlo en de Looierstraat afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. De afsluiting duurt tot medio oktober. Verkeer dat vanuit Maashaven naar de Roerkade wil moet de N280 richting Weert volgen en wordt via afslag De Weerd naar de Maaswaarderweg geleid. Van hieruit kunnen zij via de N280 terug richting Roermond rijden en bij de verkeerslichten rechtsaf slaan naar de Roerkade.

Fietsverkeer

  • Vanwege de werkzaamheden aan de oprit vanaf de Sint Wirosingel naar de N280 worden de fietsers tussen de Burghoffweg en de Elmpterweg omgeleid via het oostelijke fietspad.
  • Fietsers die normaal gebruik maken van de Looskade worden omgeleid via de fietstunnel onder de N280 naar de Sint Jansstraat. Zij bereiken via de Swalmerstraat en de Kraanpoort de Roerkade. Vanaf de Roerkade gebruikt men dezelfde omleidingsroute.
Uw Reactie
Uw Reactie