Werk in uitvoering: Faunasingel

Werk in uitvoering

Vervangen van boombeplanting en het trottoir. Hierdoor kan tijdelijk enige hinder ontstaan voor het verkeer en bewoners.

  • Afhankelijk van de voortgang van het werk kunnen tijdelijk parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn. 
  • Doorgaand verkeer kan met kort oponthoud te maken krijgen.
  • Woningen blijven bereikbaar.
Uw Reactie
Uw Reactie