Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Renovatie overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Werk in uitvoering

Maandag 17 augustus 2020 wordt gestart met de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel. De werkzaamheden zullen duren tot en met begin februari. De renovatie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Per fase worden de aanwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief.

Uw Reactie
Uw Reactie