Werk in uitvoering: Renovatie overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Werk in uitvoering

Er is gestart met de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel. De werkzaamheden zullen duren tot en met eind maart. De renovatie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Per fase worden de aanwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief.

Uw Reactie
Uw Reactie