Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Werk in uitvoering: Renovatie overkluisde Maasnielderbeek Maasniel

Werk in uitvoering

Er is gestart met de renovatie van de overkluisde Maasnielderbeek te Maasniel. De werkzaamheden zullen duren tot en met begin maart. De renovatie wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Per fase worden de aanwonenden geïnformeerd over de werkzaamheden door middel van een bewonersbrief.

Uw Reactie
Uw Reactie