Werk in uitvoering: groot onderhoud Swalmen

Werk in uitvoering

De werkzaamheden in de Stationsbuurt worden uitgevoerd door Strabag B.V. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar NL-Swalmen@strabag.com of download de Strabag omgevingsapp.

Groene Kruisbuurt

Het bestek en uitvoeringsontwerp van de Groene Kruisbuurt zijn gereed. De gevolgen van stikstofneerslag en giftige stoffen (PFAS) tijdens de uitvoering worden in kaart gebracht. De aanbesteding van de werkzaamheden loopt hierdoor vertraging op. Start van de werkzaamheden is nog steeds voorzien in het voorjaar van 2020. 

Meer informatie

Meer informatie over het project kunt u bekijken op de projectpagina "Groot onderhoud Swalmen" en op de Facebookpagina van het project www.facebook.com/goswalmen.

Uw Reactie
Uw Reactie