Werk in uitvoering: Snelfietsroute Noord-Zuid

Werk in uitvoering

Op dit moment worden door BLM Wegenbouw werkzaamheden uitgevoerd voor de Snelfietsroute Noord-Zuid. Het gaat hierbij om segment K, dit is het fietspad gelegen langs de oude Sint Wirosingel globaal tussen de Keulsebaan en de Koninginnelaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Christian Reuls via e-mail c.reuls@blmwegenbouw.nl Ook kunt u meer informatie terugvinden op https://www.blmwegenbouw.nl/projecten/fietsroute-roermond-noord-zuid/ 

Uw Reactie
Uw Reactie