Panorama Maas - foto Koen Vullers

Wijziging aanbiedtijden afval tijdens zomerperiode

13 juli 2023
Nieuwsbericht

De gemeente Roermond werkt met een zomerrooster voor de afvalinzameling in de maanden juni tot en met september. Dit betekent dat u uw afvalcontainer, afvalemmer of PMD-zak gedurende deze maanden uiterlijk om 06:30 uur aanbiedt op de daarvoor bestemde locatie.

Zet uw afvalcontainer, afvalemmer of PMD-zak uiterlijk om 06:30 uur op de daarvoor bestemde plek. Het kan altijd voorkomen dat een route, door bijvoorbeeld een wegomleiding, wijzigt.

Door de juiste aanbiedtijden aan te houden, voorkomt u dat u een inzameling mist. De afvalinzamelaar kan niet terugkomen voor afval dat te laat wordt aangeboden.

Dit zomerrooster is van kracht tot en met 30 september. In de maanden oktober tot en met mei plaatst u het afval uiterlijk 07:30 uur aan straat. Download de afvalwijzerapp om altijd op de hoogte te blijven van de juiste inzameldag.