Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Wet openbaarheid van bestuur

U mag informatie opvragen over het handelen van de gemeente. U maakt dan gebruik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dat wil zeggen, het moet gaan over een onderwerp van het beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding of de uitvoering daarvan. De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn en zijn neergelegd in documenten. Dat kunnen papieren stukken zijn maar ook bijvoorbeeld geluidsbanden, foto’s of films.

Uw Wob-verzoek moet gaan over iets wat nog niet openbaar is. De Wob is namelijk niet van toepassing op documenten die al openbaar zijn.

  • Schrijf een brief naar Gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond of stuur een e-mail naar mail@roermond.nl
  • Geef zo precies mogelijk aan waar u informatie over wilt.
  • Na ontvangst van uw Wob-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie beschikbaar is en of deze kan worden verstrekt. In de Wob staat wanneer informatie niet verstrekt kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven gegevens vertrouwelijk hebben verstrekt aan de gemeente.
  • Blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.
  • De gemeente beoordeelt uw verzoek. U krijgt meestal binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente.
  • Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Wob-verzoek. Wel kunnen er bijvoorbeeld kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. U krijgt hier van te voren bericht over.

Meer informatie over de Wob, zoals bijvoorbeeld de uitzonderingsgronden of beperkingen voor het verstrekken van overheidsinformatie, vindt u op de website van de Rijksoverheid

 

Uw Reactie
Uw Reactie