Yolanda Hoogtanders voorgedragen als nieuwe burgemeester van Roermond

19 juni 2023
Nieuwsbericht

Yolanda Hoogtanders (51) wordt de nieuwe burgemeester van Roermond. Althans, dat is de aanbeveling die de Roermondse gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorlegt.

De raad heeft dat besluit vanavond genomen in een besloten vergadering. Na afloop van de besloten vergadering is de keuze voor een nieuwe burgemeester in een openbare raadsvergadering publiek gemaakt. Yolanda Hoogtanders zal naar verwachting na de zomer waarnemend burgemeester Onno Hoes opvolgen.  

Procedure

De procedure voor een nieuwe burgemeester van Roermond begon in de raadsvergadering van 16 maart 2023 met het aanbieden van de profielschets voor de nieuwe burgemeester aan gouverneur Emile Roemer. 

De advertentie voor een nieuwe burgemeester van Roermond verscheen in de Staatscourant van 20 maart 2023. Daarop solliciteerden 22 kandidaten, 18 mannen en vier vrouwen. 

Op 11 mei 2023 heeft de Vertrouwenscommissie over de sollicitanten gesproken met gouverneur Emile Roemer. In de weken daarna zijn sollicitatiegesprekken gevoerd.

De persoon van de nieuwe burgemeester

De keuze van de Vertrouwenscommissie is gevallen op Yolanda Hoogtanders. De Vertrouwenscommissie is zeer ingenomen met het feit dat de gemeenteraad de voordracht van mevrouw Hoogtanders vanavond heeft overgenomen en gaat ervan uit dat de minister van BZK spoedig tot benoeming zal overgaan. 

Yolanda Hoogtanders woont in Amsterdam, is 51 jaar, gehuwd en moeder van vier kinderen. 

Zij is opgegroeid in Echt waar zij tot haar 18e jaar heeft gewoond. Na haar vertrek uit Limburg bleef ze er terugkomen. Om te winkelen, vrienden te bezoeken, uit eten te gaan en om Vastelaovend te vieren. De Sjtasiefestasie is voor haar en haar vrienden een jaarlijks terugkerend ritueel. 

Yolanda Hoogtanders is vanaf 2001 directeur/eigenaar van een adviesbureau dat zich richt op strategische beleidsadvisering en management voor overheden en publieke organisaties. De adviesopdrachten waar dit bureau aan meewerkt hebben veelal betrekking op organisatie- en cultuurverandering, governancevraagstukken en het ontwikkelen van nieuwe dienstverleningsconcepten. 

Tussen 1996 en 2010 heeft zij in Roermond aan enkele projecten meegewerkt, zoals het Deltaplan werkloosheid en het opzetten van het Productiehuis. 

Van 2018 tot 2022 was Yolanda Hoogtanders directeur van Werkom, een gemeenschappelijke regeling op het gebied van sociale werkvoorziening. 

Yolanda Hoogtanders is vanaf maart 2022 namens de VVD lid van de Amsterdamse gemeenteraad. 

Yolanda Hoogtanders heeft geen ervaring als wethouder of burgemeester. In die zin kan zij als zij-instromer worden gekenmerkt.

Reactie van de Vertrouwenscommissie

“We hebben Yolanda Hoogtanders leren kennen als een bevlogen persoon, ze is intelligent en sterk in de interactie. Ze is empathisch, verbindend, authentiek en benaderbaar. Ze heeft een stevig sociaal en ondernemend profiel en ze brengt grootstedelijke ervaring mee naar Roermond. Haar wortels liggen in Midden-Limburg. We menen dat Yolanda Hoogtanders de stad Roermond verder kan brengen en zien in haar een kordate burgermoeder.” 

Samenstelling Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie (VC) bestond uit Dré Peters (voorzitter), Aijiththan Loganathan, Anouk Dolmans, Marc Breugelmans, Jos Tobben, Léon Coenen, Jonathan Felix, Michael Kalthoff en Ron Piepers. De VC is bijgestaan door Dirk Franssen (wethouder) als adviseur en door Jos Vervuurt (raadsgriffier) als secretaris.

Yolanda Hoogtanders