Zorgaanbieders & corona

Impact op zorgaanbieders

De ontwikkelingen rondom het Coronavirus hebben een grote impact op alle zorgaanbieders. Vanuit gemeentelijk oogpunt willen we op deze pagina in het bijzonder stilstaan bij de aanbieders op het gebied van Jeugd en Wmo die in de regio Midden-Limburg-Oost zorg aanbieden. Vanaf de eerste dag heeft de gemeente Roermond oog voor de problematiek van onze zorgaanbieders. 

Continuïteit van zorg staat voorop

Het regionaal verwervingsteam staat in nauw contact met onze aanbieders. Dit team  beoordeelt of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn boven op de maatregelen die door het Rijk zijn genomen. Continuïteit van zorg staat daarbij voorop. Wij conformeren ons daarbij aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om er voor te zorgen dat de maandelijkse betalingen aan zorgaanbieders gecontinueerd worden. Specifiek voor Omnibuzz geldt dat deze aanbieder tot en met eind april de reguliere maandelijkse betaling ontvangt als voorschot op de uiteindelijke afrekening.

Zorg wordt geleverd

We hebben bij aanbieders geïnformeerd naar de stand van zaken van dagbesteding en  begeleiding van groepen. Hierdoor hebben we zicht op welke manier zij welke zorg nog kunnen leveren. We zien dat veel aanbieders in staat zijn om ondersteuning  aan te bieden als alternatief voor de zorg die noodgedwongen is gestopt. 

Nauwe samenwerking en ontwikkelingen volgen

Er bestaat een directe lijn tussen de aanbieders en gemeente. Het team Contractmanagement ontvangt als centraal aanspreekpunt in de regio veel  informatie per mail of telefoon.  We hebben contact met de omliggende regio’s. We constateren dat er onderling op hoofdlijnen geen grote afwijkingen zijn over de wijze waarop wordt omgegaan met de ontstane situatie. We volgen dagelijks de landelijke en lokale ontwikkelingen en daar waar nodig zullen wij maatwerk toepassen bij onze zorgaanbieders. 

Waardering

Wij hebben grote waardering voor de wijze waarop de verschillende externe en interne partijen omgaan met deze crisis.

Blijf op de hoogte!

Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de gemeente Roermond?

 

Uw Reactie
Uw Reactie