Panorama Maas - foto Koen Vullers

3 Wijkrenovaties zuid

02 mei 2024
Projecten

De gemeente is volop bezig met de voorbereiding van het project ‘3 Wijkrenovaties zuid. Dit project betreft de renovatie van de boven- en ondergrondse infrastructuur in de wijken Merum, Herten-kern en Roer-zuid. Vooral de verhardingen, de verlichting, groen en bomen in deze wijken zijn toe aan groot onderhoud. Voor dit onderhoud heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld.

Bij het voorbereiden van het onderhoudswerk wordt ook bekeken of deze wijken groener, verkeersveiliger en duurzamer kunnen worden ingericht. Hiervoor moet nog een plan gemaakt worden om aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij duurzamer denken we aan klimaatadaptatie in de vorm van meer groen en het afkoppelen van hemelwater. Het afkoppelen van hemelwater betreft het ter plaatse infiltreren. Dit ontlast het riool en helpt om uitdroging van de bodem te voorkomen. 

Meer informatie over het afkoppelen van regenwater vindt u op de pagina 'riolering en water'

Projectgebieden renovatie 3 wijken zuid.

Werkzaamheden nutsbedrijven

Inmiddels hebben er al verschillende overleggen met de NUTS bedrijven plaatsgevonden om te bepalen waar nieuwe leidingtracés moeten komen. Om dit te kunnen realiseren was de kap van enkele bomen nodig. Na het ontvangen van de benodigde kapvergunning heeft de kap reeds plaatsgevonden. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe plan. Verder zijn de NUTS bedrijven, vooruitlopend op het plan, al gestart met het verplaatsen van de leidingen.

Planning 3 wijkrenovaties zuid 

De komende jaren is de gemeente bezig met de voorbereiding van het project. Naar verwachting kan de uitvoering starten begin 2027. Belangrijk is het betrekken van bewoners en belanghebbenden in het maken van plannen voor deze wijken. De eerste stap is het inschakelen van een bureau om de voorbereidingen op te pakken. We verwachten midden 2024 de opdracht te kunnen gunnen aan een adviesbureau. Het betrekken van de omgeving wordt dan onderdeel van de voorbereidingen. 

Op de hoogte blijven?

Als u op de hoogte wilt blijven van het verloop van dit project kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief per email. 

Om deze email-nieuwsbrief te ontvangen hoeft u alleen een email te sturen aan: 3wijkenzuid@roermond.nl met als onderwerp: “Aanmelding nieuwsbrief 3 wijken zuid”. 

Het emailadres waarmee u zich aanmeldt wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de nieuwsbrieven van het project ‘Wijkrenovatie 3 wijken zuid’. Het emailadres wordt niet met anderen gedeeld. Ook kunt u zich altijd op dezelfde manier afmelden.

Meer informatie

Deze projectpagina wordt met regelmaat geactualiseerd. Voor meer informatie of vragen over dit project kunt u contact opnemen met: 3wijkenzuid@roermond.nl.