Swalmen vanuit de lucht

Gebiedsprofiel centrum Swalmen

07 juni 2024
Nieuwsbericht

Het centrum van Swalmen bestaat uit een mix van winkels, horeca, wonen en ontmoeten. De laatste jaren is er veel veranderd. Daarom keken we de afgelopen maanden samen met de inwoners van Swalmen naar hoe we het centrum leefbaar en levendig kunnen houden. Dit heeft geleid tot een plan dat de kwaliteiten van het centrum laat zien, maar ook wat er beter kan, zowel op de korte als op de lange termijn. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het behouden en versterken van de landschappelijke beleving, de het dorpse karakter én het behouden en versterken van de evenementen.

Het gebiedsprofiel gaat in op de aanpak van de kwetsbare kanten van het dorp en laat nieuwe ideeën en mogelijkheden zien. Het dorp krijgt hiermee een nieuw toekomstbeeld tot 2030. Om het dorpshart van Swalmen toekomstbestendig te maken, bekijken we de mix van functies, soorten winkels en de inrichting van de openbare ruimte als geheel.

Met het centrum van de kern Swalmen als middelpunt richtten we ons op leefbaarheid, vergroening, verduurzaming en hittestress. Daarnaast onderzochten we oplossingen voor de betere verkeersverbindingen en hoe we het welzijn in het centrum kunnen verbeteren door ontmoeting, spelen en bewegen. De belangrijkste punten hierbij waren:

  1. Integrale benadering: Het centrum van Swalmen toekomstbestendig maken.
  2. Kansrijke ontwikkelingen: Projecten die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden om bij te dragen aan de leefbaarheid van het dorp. 
  3. Landschapsrelatie versterken; de relatie tussen het dorp en de Swalm, herstellen.
  4. Vergroenen: Door het veranderende klimaat is het van belang om versteende gebieden groener te maken zodat verblijfsruimtes aangenaam blijven.
  5. Dorp in balans: Door het verplaatsen van de supermarkt moet er een nieuwe economische balans in het centrum worden gevonden.
  6. Leegstand aanpakken: leegstand draagt niet bij aan een levendig dorpshart. We kijken naar programma’s om deze panden weer in te vullen.

Lees hier het gehele gebiedsprofielexterne-link-icoon

1. Introductie Gebiedsprofiel Swalmen: Sjoon Zjwame
Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

6 kansrijke ontwikkelingen

In het gebiedsprofiel zijn 6 kansrijke ontwikkelingen voor het centrum van Swalmen voorgesteld. Deze kunnen op korte termijn helpen om het centrum toekomstbestendig en leefbaar te maken.

De getoonde beelden in onderstaande filmpjes zijn geen definitief ontwerp. Ze laten zien welke richting erop gegaan kan worden met de toekomstige plannen.

  1. Markt en Brugstraatexterne-link-icoon
  2. Sint Lambertustuin en In den Haofkesexterne-link-icoon
  3. Dr. Crasbornplein en Sint Janspleinexterne-link-icoon

Vervolg

Op 6 juni 2024 heeft de gemeenteraad het gebiedsprofiel vastgesteld. De gemeenteraad geeft vervolgens een prioritering aan de kansrijke ontwikkelingen om te bepalen in welke volgorde ze de komende jaren worden uitgevoerd. Bij het ontwerpen en realiseren van een kansrijke ontwikkeling, werken we uiteraard weer samen met de inwoners. Zo zorgen we ervoor dat het plan voor iedereen past.

Gebiedsprofiel Swalmen: Aflsluiting door wethouder Felix van Ballegooij
Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.