Koninklijke onderscheidingen in Roermond

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Actueel » Nieuwsberichten » 2018 » Koninklijke onderscheidingen in Roermond

Koninklijke onderscheidingen in Roermond

26 apr

In het kader van Koningsdag 2018 zijn in Roermond 11 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

De Koninklijke onderscheidingen zijn op donderdag 26 april  uitgereikt tijdens een speciale bijeenkomst in de Graasj door burgemeester Rianne Donders – de Leest aan:

 • De heer Kees van der Zwaan
 • Mevrouw Riet Janssen-Brouns
 • De heer Harm Schipper
 • Mevrouw Jeanette Schipper-Kleine Deters
 • De heer Piet Reijnders
 • De heer Dursun Çelebi
 • De heer Jos van Buel
 • De heer Arno Bendermacher
 • De heer Nevruz Özcan
 • De heer Harrie Beurskens
 • De heer Bert Ramakers

 

De heer Kees van der Zwaan

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Kees van der ZwaanDe heer Van der Zwaan (74) zet zich al bijna 20 jaar in voor de Stichting Oude Kerkhof. Hij begon in 1999 als bestuurslid en werd in dat jaar ook secretaris van deze stichting. De heer Van der Zwaan organiseerde onder meer rondleidingen op het Oude Kerkhof, activiteiten voor vrijwilligers en hij onderhield contacten met de gemeente en restaurateurs. Daarnaast begeleidde hij mensen die een graf wilden laten restaureren en maakte hij bouwkundige voorstellen voor restauraties. Hij betrok leerlingen van Gilde-opleidingen bij de restauraties. Nadat hij met pensioen ging werd zijn inzet voor het Oude Kerkhof een dagtaak. Sinds 2016 heeft de heer Van der Zwaan de overstap gemaakt naar adviseur van de stichting. In deze rol begeleidt hij onder andere de restauraties van de kloostergraven op het kerkhof.

Mevrouw Riet Janssen-Brouns

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Riet JanssenMevrouw Janssen (76) is al meer dan 30 jaar lid en secretaris van Zangvereniging De Leeuwer Cantorij. Zij is zowel in- als extern het aanspreekpunt van het koor. Mevrouw Janssen verzorgt de ledenadministratie en onderhoudt de contacten met de andere koren in de regio. Als lid van de muziekcommissie levert zij een waardevolle bijdrage aan de repertoirekeuze voor de repetities en uitvoeringen. Naast haar secretariële werkzaamheden, zorgt mevrouw voor uniforme kleding, werft zij sponsoren en bezoekt zij zieke leden van het koor.

De heer Harm Schipper

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Schipper (64) is al bijna 30 jaar penningmeester van EHBO vereniging Maasniel en vanaf 2014  penningmeester van EHBO Limburg. Vanaf zijn aantreden heeft de heer Schipper de gehele financiële administratie gemoderniseerd. Zeker in de beginjaren heeft dit veel tijd en moeite gekost. Door zijn grote inzet is de EHBO-vereniging Limburg weer een stabiele organisatie die de potentie heeft om te groeien. Tijdens zijn loopbaan bij de Douane was hij actief voor de Vakbond CNV (1978-2016) en de medezeggenschapsraad van de Douane (1990-2016). Bij beide organisaties heeft de heer Schipper zich vele jaren Mevrouw Jeanette Schipper-Kleine Deters en de heer Harm Schipperingezet voor het welzijn van de medewerkers. De heer Schipper wordt omschreven als een man waar altijd een beroep op kan worden gedaan. Hij is in staat anderen te motiveren en heeft zich altijd maximaal ingezet om doelen te bereiken.

Mevrouw Jeanette Schipper-Kleine Deters

Lid in de Orde van Oranje Nassau
Al 30 jaar is mevrouw Schipper-Kleine Deters (64) vice-voorzitter van EHBO vereniging Maasniel. In die jaren heeft zij ervoor gezorgd dat veel inwoners van Roermond een EHBO opleiding konden volgen. Als coördinator van de opleidingen draagt zij zorg voor alle aspecten die bij deze opleidingen komen kijken, zoals het verzorgen van het lesmateriaal, het lesrooster en het regelen van docenten en assistenten. Naast haar werkzaamheden als vice-voorzitter heeft zij zich ook ingezet als EHBO-er bij diverse evenementen in de regio zoals Samenloop voor Hoop en het Oud Limburgs Schuttersfeest.

De heer Piet Reijnders

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Piet ReijndersDe heer Reijnders (64) mag met recht de ‘facilitaire duizendpoot’ van de gemeenschap Swalmen worden genoemd. In 1994 werd de Swalmer Harmoniezaal gesloten. De directie van BC Broekhin in Swalmen stelde de aula ter beschikking en vanaf dat moment is de heer Reijnders het aanspreekpunt voor de verenigingen in Swalmen. Daarnaast is de heer Reijnders sinds 1996 als vrijwilliger betrokken bij Kindervakantiewerk Swalmen. Vanaf 2000 is hij lid van het Sint Nicolaas comité Swalmen en vertolkt hij sinds 2011 de rol van hulp-Sinterklaas. Van 1996 tot 2011 (met een onderbreking in 2005) was hij lid van de Vrijwillige Brandweer Swalmen. Hij maakt ook deel uit van de organisatie die de jaarlijkse St. Maartensviering organiseert in Swalmen. Zijn tomeloze inzet wordt door alle verenigingen enorm gewaardeerd en weet hij voor ieder probleem een oplossing te vinden.

De heer Dursun Çelebi

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dursun ÇelebiDe heer Çelebi (66) zet zich al vele jaren in voor de Turkse gemeenschap en dan met name voor de integratie van de Turkse gemeenschap in onze Nederlandse samenleving. Hij is al jarenlang een ‘bruggenbouwer’ tussen verschillende bevolkingsgroepen. De heer Çelebi is sinds 2009 vrijwilliger bij de Stichting Beraberlik in Rotterdam. Daarnaast is hij vanaf 2005 vrijwilliger bij de Mevlana Moskee in Boxtel. Ook is de heer Çelebi al jarenlang actief bij de Fatih Moskee te Roermond. Van 2012 tot 2016 was hij lid van de adviesraad Stichting Turks Islamitische Culturele Federatie te Rotterdam. Als lid van de adviesraad heeft hij zich ingezet om de aangesloten moskeeën en organisaties meer met elkaar te laten samenwerken. Vanaf 1997 is hij voorzitter van Ozcan Çelebi Sociaal, Cultureel en Educatief Vereniging. Van 1990 tot 1996 was hij  vice-voorzitter van de Turkse federatie in de Provincie Limburg en Brabant. Ook was hij bestuurslid van de Turks Sociale Culturele vereniging in Venlo en van 1987 tot 1996 voorzitter van de Tevhid Moskee in Venlo.
De heer Çelebi is ook bekend vanwege het bespelen van het SAZ-instrument, een Turks-snaarinstrument. Hij geeft daar ook les in.

De heer Jos van Buel

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Jos van BuelBijna 20 jaar is de heer van Buel (68) vice-voorzitter van het kerkbestuur rectoraat OLV Tenhemelopening Kapel in ’t Zand en de Parochie Heilige Jozef, nu de pastorale eenheid Kapel in ’t Zand. De heer Van Buel heeft een grote rol gehad bij het opstellen van het beleidsplan van deze pastorale eenheid en het activiteitenplan dat daaruit voortgevloeid is.
Vanaf de oprichting in 2010 is hij penningmeester van de Stichting Gilde4U. Samen met de studenten van Gilde Opleidingen wordt ieder jaar een sociaal project opgezet in het buitenland.
Van 2006 tot 2015 was hij secretaris van de Vincentiusvereniging Roermond. Na het bereiken van de maximale zittingstermijn heeft hij de overstap gemaakt naar de Vincentiusconferentie Kapel in ’t Zand, waar hij tot op heden voorzitter is en zich nog steeds inzet voor de armen in Roermond.
Vanaf 2012 is hij behandelaar bij het Thom Hoofwijk Fonds. Via dit fonds worden bijdragen voor individuele noden verleend. In 2016 werd de heer Van Buel secretaris van de Stichting Voedselbank Midden-Limburg. Ook is hij vijftien jaar geleden gestart met het schrijven van gedichten. Zijn bundels, die hijzelf belangeloos uitbrengt, worden onder andere ingezet bij rouwverwerking.

De heer Arno Bendermacher

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Arno BendermacherDe heer Bendermacher (57) is al jarenlang maatschappelijk actief. In 1972 werd hij lid van voetbalclub SV Victoria, het huidige SVC2000. Tussen 1977 en 2000 was hij als vrijwilliger actief in de volgende functies: jeugdleider, ledenadministrateur, jeugdsecretaris, algemeen secretaris en trainer van het vrouwenteam. In 2000 werd hij benoemd tot lid van Verdienste van SVC2000. Vanaf eind 2014 is hij een bevlogen voorzitter van deze voetbalvereniging en weet hij met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen anderen te motiveren en te inspireren.
Vanaf 1995 is de heer Bendermacher bestuurslid en sinds 2013 voorzitter van Buurtvereniging Brikkenoven. Als voorzitter is hij de drijvende kracht achter het jaarlijkse buurtfeest en bevordert hij de sociale cohesie in de buurt.
Van 2004 tot 2008 was hij bestuurslid van het Regioteam Limburg van Kever Club Nederland en van 2009 tot 2010 was hij landelijk voorzitter van deze club. Ook was hij jarenlang redacteur van het clubblad Oldtimer- en Classic Car Club Heel. 

De heer Nevruz Özcan

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Nevruz ÖzcanDe heer Özcan (58) heeft hij zich in de afgelopen 15 jaar ingespannen om de integratie, participatie en emancipatie te bevorderen in onze multiculturele samenleving. Hierdoor is het hem gelukt om bruggen te slaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen binnen de Roermondse samenleving. Als voorzitter begrijpt hij dat de moskee een bredere functie heeft dan alleen een gebedshuis. Het is ook een plek waar mensen elkaar ontmoeten en waar maatschappelijke activiteiten plaatsvinden. Als  voorzitter heeft hij een positieve rol gehad bij de bevordering van de emancipatie van de Turkse vrouwen. Binnen de Fatih Moskee is een actieve vrouwenbeweging ontstaan. Daarnaast biedt hij ruimte aan jongeren om zich te kunnen ontwikkelen. De jaarlijkse open dagen in en rond de Fatih  Moskee worden zeer druk bezocht. Tijdens dit driedaagse evenement ontmoeten verschillende culturen elkaar. 

De heer Harrie Beurskens

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Harrie BeurskensDe heer Beurskens (69) was van 1963 tot 2004 actief voor de parochiegemeenschap Het Woord Gods in Swalmen. Vanaf 2006 is hij penningmeester van de Stichting Swalmen – Marktredwitz. Met deze stad in Zuid-Duitsland is de voormalige gemeente Swalmen een stedenband aangegaan die later is overgenomen door de gemeente Roermond. Hij beheert de financiën, stelt de jaarrekening en vraagt indien nodig Europese subsidie aan. Daarnaast adviseert hij het partnerschapscomité uit
Marktredwitz over het programma bij hun bezoeken aan Nederland en is hij vanuit het bestuur van de Stichting het aanspreekpunt voor de buitenlandse gasten.
Van 2007-2015 was hij als vrijwilliger actief als kok in het Hospice Franciscus Weert. In overleg met de bewoners stelde hij dan de maaltijd samen. Hij had altijd bijzondere aandacht voor de wensen van de bewoners in de laatste fase van hun leven.
Sinds 2000 is de heer Beurskens bestuurslid en penningmeester bij het CDA. Van 2000 tot en met 2006 bij de afdeling Swalmen en na de herindeling bij de afdeling Roermond.

De heer Bert Ramakers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bert RamakersDe heer Ramakers (60) nam op 27 maart 2018 afscheid als lid van de gemeenteraad van Roermond. Hij was raadslid voor Demokraten Swalmen, een partij die in augustus 1993 werd opgericht. In 2002 deed hij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de voormalige gemeente Swalmen. Demokraten Swalmen werd met vier zetels de grootste partij in de gemeenteraad. In die raadsperiode speelde de herindelingsdiscussie en dat zorgde voor grote ongerustheid in Swalmen. In november 2006 waren er herindelingsverkiezingen. Om de stem van de inwoners van Swalmen niet verloren te laten gaan werd met maar liefst 25 kandidaten deelgenomen aan de herindelingsverkiezingen. Demokraten Swalmen behaalde 3 raadszetels. De heer Ramakers werd gekozen tot raadslid van de nieuwe gemeente Roermond en hij bleef dat tot maart 2010. In 2014 keert hij weer terug in de gemeenteraad. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen stond hij nog wel op de kieslijst van Demokraten Swalmen, maar hij had al aangegeven te stoppen. De heer Ramakers is 12 jaar volksvertegenwoordiger geweest.