Project: Herinrichting Oranjelaan

29 augustus 2023
Projecten

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg en de rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg.

De openbare ruimte van de Oranjelaan is verouderd en gaan wij daarom opknappen. Daarnaast willen wij de verkeersveiligheid verbeteren en de straat groener maken. 

Het herinrichtingsplan van de Oranjelaan 

Het  herinrichtingsplan van de Oranjelaan houdt hoofdzakelijk in:

 • Het vervallen van de busbaan.
 • Het aanleggen van een tweerichtingen fietspad aan de zuidkant van de Oranjelaan.
 • Het vergroenen van de Oranjelaan door middel van het toepassen van een singelstructuur, door gebruik te maken van verschillende soorten bomen.
 • Het aanpassen van de rotonde Oranjelaan/ Bredeweg om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • De aanleg van een gescheiden rioolsysteem (niet weergegeven op de ontwerptekening) om de weg te verduurzamen.
 • Het vernieuwen van de verkeerslichten op de kruising Oranjelaan/ Maria Theresialaan.

Bekijk de ontwerptekening onderaan deze pagina.

Rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg

Behalve het aanpakken van het gedeelte van de Oranjelaan, vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg, willen wij ook de verkeersveiligheid verbeteren op de kruising Lindelaan en de rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg. 

De verbeteringen op de kruising Lindelaan zijn al opgenomen in het plan.
De verbeteringen van de rotonde Donderbergweg/ Oranjelaan/ Kerkeveldlaan zijn op een aparte ontwerptekening weergegeven. De verbetering houdt hoofdzakelijk in:

 • Het aanbrengen van wegmarkering, zodat de rijsnelheid van de auto’s op de rotonde omlaag gaat bij het verlaten van de rotonde.
 • Het verplaatsen van het fietspad ter plaatse van het kruisen met de Kerkeveldlaan.
 • Het aanbrengen van attentie verhogende elementen om zo nog meer aandacht te vragen voor de aanwezigheid van de fietser op en nabij de rotonde.

Bekijk de ontwerptekening rotonde Oranjelaan/  Kerkeveldlaan/ Donderbergweg onderaan deze pagina.

Planning

Begin november 2022 oordeelde de Raad van State dat de zogenoemde bouwvrijstelling voor stikstof, die door alle overheden in het land bij projecten gebruikt werd, van tafel moest.

De gemeente Roermond heeft met deze uitspraak van de Raad van State extra tijd nodig gehad om te bekijken of de extra stikstofuitstoot als gevolg van de werkzaamheden aan de herinrichting van de Oranjelaan schadelijk zouden zijn voor de in de nabijheid gelegen Natura 2000-gebieden. Dit blijkt niet het geval te zijn.

De extra benodigde tijd is de belangrijkste oorzaak van de vertraging. De nieuwe planning is als volgt:

 • Dit jaar wordt het aanbestedingsproces doorlopen om een aannemer voor de uitvoering van het plan te vinden.
 • In maart 2024 verwachten wij te kunnen starten met de werkzaamheden.
 • Eind 2024 zijn de werkzaamheden naar verwachting afgerond.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Projectgebied reconstructie Oranjelaan