Update Oranjelaan

Project: Herinrichting Oranjelaan

16 april 2024
Projecten

In 2024 wordt het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg heringericht. Daarnaast behoort bij deze uitvoering ook het verkeersveiliger maken van de rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg.

Planning en Fasering

Onderstaande afbeelding geeft de planning en fasering van de uitvoering van de herinrichting van de Oranjelaan. De planning en fasering zijn onder voorbehoud van omstandigheden. 

 • Fase 1: rotonde Oranjelaan-Bredeweg (afgerond)
 • Fase 2: Oranjelaan Zuid 16 mei t/m 18 juli
 • Fase 3: Oranjelaan Noord 13 augustus t/m 03 oktober 
 • Fase 4: Kruising Oranjelaan – Maria Theresialaan 3 oktober t/m 11 november
 • Fase 5: Rotonde Oranjelaan – Donderberg Nader te bepalen

Verkeermaatregelen algemeen

Gedurende het gehele werk worden alle voordeuren te voet bereikbaar gehouden, ook voor mensen met een fysieke beperking. De bereikbaarheid per auto is afhankelijk van de fase in uitvoering. Het parkeerterrein van het ziekenhuis wordt gedurende het gehele werk bereikbaar gehouden voor autoverkeer, binnen de overige tijdelijke verkeersmaatregelen. Met de toegang voor hulpdiensten wordt gedurende het gehele werk rekening gehouden.

De verkeersmaatregelen zijn er voor de verkeersveiligheid en de veiligheid van iedereen op en rond het werk. Het is dus belangrijk dat u er rekening mee houdt.  

Fase 1

Fase 1 betrof het verkeersveiliger maken van de rotonde Oranjelaan – Bredeweg. Deze fase is afgerond. 

Fase 2

Fase 2 betreft de herinrichting van de zuidzijde van de Oranjelaan tussen de Maria Theresialaan en de Bredeweg (gebied Fase 2). 

Verkeersmaatregelen Fase 2:

 • Gedurende de uitvoering van Fase 2 wordt het autoverkeer in één richting, van west naar oost, langs het werk geleid. 
 • De straten aan de zuidzijde (aan de kant van het ziekenhuis) van de Oranjelaan zijn voor autoverkeer niet bereikbaar vanaf de Oranjelaan. 
 • Het parkeerterrein van het ziekenhuis blijft wel bereikbaar vanaf de Oranjelaan. De toegang naar het ziekenhuis voor voetgangers is via de ingang aan de rotonde Oranjelaan-Bredeweg. 
 • Het fietsverkeer en voetgangers wordt aan de noordzijde in twee richtingen langs de werkzaamheden geleid. 
 • Ter hoogte van de Mgr. Driessenstraat – Pastoor van Oppenstraat is een voetgangersoversteek door het werkvak. Bij het oversteken hier dient u er rekening mee te houden dat hier werk in uitvoering is. Fietsen via deze oversteek is niet toegestaan. 

Verkeersmaatregelen kruising Maria Theresialaan

Het kruisvlak Oranjelaan – Maria Theresialaan is gedurende Fase 2 en 3 anders ingericht voor het verkeer.

 • De verkeerslichten zijn vervallen en worden niet meer gebruikt. 
 • Op het kruisvlak krijgen fietsers en voetgangers bij het oversteken in alle richtingen voorrang op het gemotoriseerd verkeer. 
 • Gemotoriseerd verkeer dat uit de stationstunnel komt kan in alle richtingen wegrijden. 
 • Vanuit de Maria Theresialaan noordkant (zijde Vrijveld) kan gemotoriseerd verkeer alleen de stationstunnel inrijden. Alle andere rijrichtingen worden afgesloten. De stationstunnel heeft een hoogtebeperking van maximaal 3,50 m.
 • Gemotoriseerd verkeer kan vanaf dit kruisvlak de Maria Theresialaan aan de zuidkant (zijde Roermondse Veld / waterschap) en de Oranjelaan langs het werkvak, alleen inrijden. Alle andere rijrichtingen worden afgesloten. De stationstunnel heeft een hoogtebeperking van maximaal 3,50 m.
 • Gemotoriseerd verkeer kan vanaf dit kruisvlak de Maria Theresialaan aan de zuidkant (zijde Roermondse Veld / waterschap) en de Oranjelaan langs het werkvak, alleen inrijden. 

Deze tijdelijke verkeerssituatie op de kruising Oranjelaan – Maria Theresialaan is via bebording, markering en afzettingen ingericht en aangegeven.

Fase 3

In Fase 3 wordt de zuidzijde van de Oranjelaan tussen de Maria Theresialaan en de Bredeweg heringericht. 

Verkeersmaatregelen Fase 3:

 • Gedurende de uitvoering van Fase 3 wordt het autoverkeer in één richting langs de werkzaamheden geleid van west naar oost (centrum richting Donderberg). 
 • Fietsverkeer en voetgangers worden aan de ziekenhuiszijde in twee richtingen langs de werkzaamheden geleid over het nieuw aangelegde twee richtingen fietspad. 
 • Het kruisvlak Oranjelaan – Maria Theresialaan blijft hetzelfde als in fase 2.

Fase 4

Fase 4 start begin oktober 2024 en is gereed medio november 2024.
Tijdens Fase 4 wordt heringericht en voorzien van een geheel nieuwe verkeersregelinstallatie. 

Verkeersmaatregelen Fase 4:

 • Gedurende de uitvoering van Fase 4 wordt het autoverkeer in één richting langs de werkzaamheden geleid van west naar oost (centrum richting Donderberg). 
 • Het fietsverkeer en voetgangers wordt in alle richtingen langs het werk geleid.

Wat is het herinrichtingsplan van de Oranjelaan? 

Het  herinrichtingsplan van de Oranjelaan houdt hoofdzakelijk in:

 • Het vervallen van de busbaan.
 • Het aanleggen van een tweerichtingen fietspad aan de zuidkant van de Oranjelaan.
 • Het vergroenen van de Oranjelaan door middel van het toepassen van een singelstructuur, door gebruik te maken van verschillende soorten bomen.
 • Het aanpassen van de rotonde Oranjelaan/ Bredeweg om de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • De aanleg van een gescheiden rioolsysteem (niet weergegeven op de ontwerptekening) om de weg te verduurzamen.
 • Het vernieuwen van de verkeerslichten op de kruising Oranjelaan/ Maria Theresialaan.

Bekijk de ontwerptekening onderaan deze pagina.

Rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg

Behalve het aanpakken van het gedeelte van de Oranjelaan, vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde Bredeweg, willen wij ook de verkeersveiligheid verbeteren op de kruising Lindelaan en de rotonde Oranjelaan/ Kerkeveldlaan/ Donderbergweg. 

De verbeteringen op de kruising Lindelaan zijn al opgenomen in het plan.
De verbeteringen van de rotonde Donderbergweg/ Oranjelaan/ Kerkeveldlaan zijn op een aparte ontwerptekening weergegeven. De verbetering houdt hoofdzakelijk in:

 • Het aanbrengen van wegmarkering, zodat de rijsnelheid van de auto’s op de rotonde omlaag gaat bij het verlaten van de rotonde.
 • Het verplaatsen van het fietspad ter plaatse van het kruisen met de Kerkeveldlaan.
 • Het aanbrengen van attentie verhogende elementen om zo nog meer aandacht te vragen voor de aanwezigheid van de fietser op en nabij de rotonde.

Bekijk de ontwerptekening rotonde Oranjelaan/  Kerkeveldlaan/ Donderbergweg onderaan deze pagina.

Meer informatie

De uitvoering van dit project gebeurt door aannemer BLM Wegenbouw.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aannemer  via e-mail oranjelaan@blmwegenbouw.nl

Voor actuele informatie over de herinrichting van de Oranjelaan kunt u de BLM-app in de appstore of playstore downloaden. De herinrichting van de Oranjelaan is hierin als apart project te zien. 

Voor meer informatie over het project zelf kunt u contact opnemen met:

Projectgebied reconstructie Oranjelaan