Afbeelding Munsterplein ter illustratie

Project: Herontwikkeling Centrumkwartier

01 juli 2024
Projecten

Het Centrumkwartier omvat de voormalige V&D-locatie, de huidige HEMA-locatie en de Graaf Gerardstraat. De herontwikkeling van dit gebied zorgt vooral voor nieuwe woningen maar er is straks ook ruimte voor commerciële invulling zoals winkels en maatschappelijke voorzieningen zoals een bibliotheek.

De totale herontwikkeling bestaat uit

  1. 10.000 - 12.500 m² voor woningen met een mix van middenhuur, vrije sector huur- en koopwoningen;
  2. 1.800– 3.000 m² voor commerciële ruimtes;
  3. 0 – 3.000 m² voor maatschappelijke functies;  
  4. Een groene verbindingszone: Een stadspark van minstens 3.000 m² tussen het Munsterplein en het Kloosterwandplein;
  5. Parkeerplaatsen.

We werken samen met de ontwikkelingspartijen JPO (VolkerWessels) en Focus on Impact aan deze herontwikkeling. 

Subsidieaanvraag

Op 1 juli 2024 hebben we een subsidie aangevraagd voor de ‘RVO Rijkssubsidie Impulsregeling Winkelgebieden’. Met deze subsidie willen we samen met betrokken partijen onderzoeken of de plannen voor deze herontwikkeling mogelijk zijn. In het najaar van 2024 wordt bekend of de subsidie wordt toegekend.

Planning

Op 1 juli 2024 is de intentieovereenkomst met de ontwikkelingspartijen getekend. Dit betekent dat we nu verder gaan met het uitwerken van het plan. Binnen een jaar moet er een gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst zijn waarin de planning, uitvoering en architectuur worden beschreven. 

Voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie is dat de hele herontwikkeling binnen 7 jaar moet zijn afgerond.

De afbeeldingen zijn voorbeelden en geen definitieve ontwerpen.