Panorama Maas - foto Koen Vullers

Project: Verlaging Dam Lateraalkanaal

17 mei 2024
Projecten

De gemeente Roermond werkt samen met Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg en gemeente Maasgouw aan de voorbereidingen voor het project ‘Verlaging Dam Lateraalkanaal’. Het project ‘Verlaging Dam Lateraalkanaal’ is opgezet om te zorgen voor een betere hoogwaterveiligheid in het Maasplassengebied in Roermond.

Tussen Linne en Buggenum ligt het Lateraalkanaal met aan de oostelijke zijde – tussen het kanaal en de Maasplassen - een dam. Deze dam van 5,5 km is in het verleden ontstaan omdat men bij het uitgraven van het kanaal de grond kwijt moest. De dam heeft geen waterkerende functie. Verlaging en herinrichting van de dam zorgt voor een hogere hoogwaterveiligheid voor Roermond en biedt kansen voor ondernemers in het Maasplassengebied.

Informatieavond 16 mei 2024

Op donderdag 16 mei 2024 vond een informatieavond plaats over dit project. Bekijk hieronder de presentatie en de videoanimatie van deze avond . 

Animatie van het project Verlaging Dam Lateraalkanaal
Om deze video te bekijken gaat u akkoord gaan met de voorwaarden en privacybeleid van Youtube.

Dubbele veiligheid 

Verlaging van de dam en het creëren van drie doorstroomopeningen zorgt ervoor dat bij hoogwatersituaties het water niet alleen via de Maas, maar ook door het kanaal kan wegstromen. Hierdoor ontstaat een verlaging van de waterstand bij Roermond en wordt de hoogwaterveiligheid van het gebied verhoogd. Door op de verlaagde dam een vrij liggende fietsverbinding te realiseren wordt bovendien een gevaarlijke verbinding tussen Osen en de Noordplas via de Kanaaldijk Oost vervangen door een veilige fietsroute met een prachtig uitzicht op de Maasplassen en het omliggend gebied. De Maasplassen en haar attracties zijn daarmee beleefbaar en veiliger bereikbaar.

Samen borgen van waterbergend vermogen 

Omdat de Maas ook in de toekomst ruimte nodig heeft om veilig water te kunnen bergen en afvoeren, zijn niet-riviergebonden ontwikkelingen in het rivierbed alleen mogelijk als sprake is van een compensatieregeling. Voor veel initiatieven is het realiseren van de benodigde compensatie voor het eigen initiatief namelijk niet haalbaar. Maar door de krachten te bundelen en samen één grote maatregel te realiseren – namelijk het verlagen van de dam – krijgen ondernemers kansen om initiatieven te nemen die in de huidige situatie niet mogelijk zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:  

  • De heer Ron Evers, projectleider Openbare ruimte van de gemeente Roermond, telefoon 0629560167 of via e-mail ronevers@roermond.nl
  • De heer Pieter Boesten. Projectleider ruimtelijke ontwikkeling van gemeente Roermond, telefoon 06-19568727 of via e-mail pieterboesten1@roermond.nl.
  • Mevrouw Annemiek van Gruijthuijsen projectleider van adviesbureau Kragten, via e-mail avg@kragten.nl