Het Weerstand-terrein

Project: Weerstand, een plek waar je energie van krijgt

24 april 2023
Projecten

In het hart van Roermond ligt het voormalige Philipsterrein, ook wel bekend als Weerstand Roermond. Ooit was dit terrein onderdeel van het Philips imperium. Het is een gebied dat een stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van onze stad, en dat de komende jaren nieuw leven wordt ingeblazen. Het wordt een wijk waar duurzaam wonen, creatieve bedrijvigheid en elkaar ontmoeten centraal staan.

Kenmerkende gebouwen die de geschiedenis van het terrein weerspiegelen, worden gerenoveerd. Het karakter van het terrein is bepalend voor de verdere sfeer en inrichting, en daarnaast worden er nieuwe woningen gebouwd die deze sfeer versterken. Duurzaamheid en sociale verbinding zijn daarbij sleutelwoorden. Zo transformeert Weerstand naar een verkeersluwe, groene wijk waar het aangenaam wonen en creatief ondernemen is.

Wat zijn de plannen voor Weerstand?

Zowel de gemeente als de eigenaren van het voormalige Philipsterrein hebben een idee over hoe het gebied eruit moet komen te zien. Dit idee is opgeschreven in de gebiedsvisie. Deze visie omvat zowel het Philipsterrein als ’t Vrijveld Noord. Er is gekeken naar de behoeften van de toekomstige bewoners, ondernemers en bezoekers en ook naar de huidige bewoners en ondernemers van het omliggende gebied. De omgeving is en blijft betrokken bij de ontwikkeling. Bekijk de gebiedsvisie op de website van Weerstand.

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen maanden is de gebiedsvisie uitgewerkt in een stedenbouwkundig structuurontwerp. Dat is een plan waarin op hoofdlijnen staat waar er wegen, gebouwen, groen en parkeervoorzieningen zullen komen. Dit plan wordt rond de zomervakantie voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Wat gaat er daarna gebeuren?

Gaat de gemeenteraad akkoord met het stedenbouwkundig structuurontwerp, dan wordt er een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan gemaakt. Ook daarbij zal de omgeving betrokken worden.

Publiek is welkom op Weerstand

In de toekomst is het de bedoeling om Weerstand te veranderen in een levendig stadsdeel waar ontmoeten, wonen en werken centraal staan. Sinds april 2023 is het Weerstandterrein dagelijks geopend voor publiek. Tussen 10.00 uur en 22.00 uur kan iedereen die dat wil, een kijkje nemen en kunnen inwoners en bezoekers (opnieuw) kennismaken met Weerstand. Zo komt er in dit deel van de stad weer meer leven in de brouwerij.

In de hallen A, B en Z vinden al allerlei activiteiten plaats. Zo is er een foodbar met terras te vinden, een gitaarbouwer, een fietsenmaker, een galerie met beelden en een ‘aerial gym’. Het centrale deel van de buitenruimte gaat ook gebruikt worden voor sportieve en culturele activiteiten. Er komen een skelterbaan en speelelementen en ook zijn er kunstwerken te zien. Vooruitlopend op de definitieve plannen is een tijdelijke vergunning verleend. Daar waar dat nodig is, zijn er afzonderlijke vergunningen verleend.

Vindt u op deze website niet de informatie die u zoekt, dan kunt u contact opnemen met de eigenaar van het terrein via info@weerstandroermond.nl.