Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Roermond.

Project: Reconstructie Singelring Fase 3

Samen met de buurt is de Reconstructie Singelring Fase 3 in voorbereiding. Het ontwerpkader voor dit project omvat de oversteek Molenstraat – Bisschop Lindanussingel, de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein, de Willem II Singel tot en met het Kruisvlak met de Koninginnelaan en de Kapellerpoort. De definitieve projectgrens volgt uit nadere bestuurlijke besluiten. Het project Reconstructie Singelring Fase 3 is de laatste en afsluitende fase van de reconstructie van de ring van singels rondom het historische hart van Roermond.

Projectgrens reconstructie Oranjelaan van de stationstunnel tot de Lindelaan

Project: Herinrichting Oranjelaan

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde met de Bredeweg. De openbare ruimte van de Oranjelaan is hier verouderd en gaan we opknappen.

Project: Station en omgeving

Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen gaan we de stationsomgeving ontwikkelen tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. 

Project RESOLVE

Project: Resolve

In het project RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten.

Project Roerdelta: waar Roer en Maas elkaar ontmoeten

Het gebied waar de Roer de Maas in stroomt, is een bijzonder gebied dat de binnenstad van Roermond met de Maas verbindt. Op deze plek gaan de komende jaren woningen gebouwd worden. Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen. Wonen en recreëren gaan daarbij hand in hand in een integraal stedelijk ontwerp. Het project dat dit gaat realiseren, noemen we ‘Roerdelta’.