Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Roermond.

Project Roerdelta: waar Roer en Maas elkaar ontmoeten

Het gebied waar de Roer de Maas in stroomt, is een bijzonder gebied dat de binnenstad van Roermond met de Maas verbindt. Op deze plek gaan de komende jaren woningen gebouwd worden. Ook zijn er plannen om de stadshaven te vernieuwen. Wonen en recreëren gaan daarbij hand in hand in een integraal stedelijk ontwerp. Het project dat dit gaat realiseren, noemen we ‘Roerdelta’.

Project: Reconstructie Singelring Fase 3

De gemeente Roermond is gestart met de voorbereiding van de Reconstructie Singelring Fase 3. Dit project omvat de herinrichting van de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein en het deel Willem II Singel vanaf het Zwartbroekplein tot en met het Kruisvlak met de Koninginnelaan. 

Honingboom

Renovatie boombeplanting Sint Michaellaan en Zands Allee

De bomen langs de Sint Michaellaan en Zands Allee groeien niet goed. Ze hebben de laatste jaren veel te lijden gehad door droogte en hittestress. Dit uit zich door afsterven en zonnebrand op de stam. De oorzaak is, behalve droge en hete zomers, een slechte bodem waarin ze moeten groeien.

Project: Herinrichting Kapellerlaan

Onderhoud aan riolering en verhardingen zijn de aanleiding tot herinrichting van de Kapellerlaan. Herinrichten geeft de kans tot verbetering van de straat en zijn verkeerssituatie. 

Projectgrens reconstructie Oranjelaan van de stationstunnel tot de Lindelaan

Project: Herinrichting Oranjelaan

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde met de Bredeweg. De openbare ruimte van de Oranjelaan is hier verouderd en gaan we opknappen.

Renovatie park Hattem

De gemeente Roermond gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. 

Project: Station en omgeving

Samen met de Provincie Limburg, NS, ProRail en andere betrokkenen gaan we de stationsomgeving ontwikkelen tot een regionaal mobiliteitsknooppunt. 

Project RESOLVE

Project: Resolve

In het project RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten.