Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening.
Kom alléén in dringende gevallen naar het stadskantoor. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Roermond.

Project: Roerdelta

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta zal een woningbouw ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven gaan plaats vinden. 

Het logo van de gemeente Roermond

Onderhoud openbare ruimte Kastelenbuurt

De openbare ruimte in de wijk Kastelenbuurt is volgens de onderhoudsplanning toe aan onderhoud. Het project wijkgericht onderhoud Kastelenbuurt is begin 2019 in voorbereiding genomen. Met de openbare startavond op 29 mei 2019 startte ook de communicatie met de buurt. Via het overleg met de klankbordgroep en overleg met andere stakeholders is mede op basis van de uitgangspunten het wijkgericht onderhoud in beeld gebracht en is een inspraakontwerp opgesteld.

Het logo van de gemeente Roermond

Project: Boomprogramma

Het Boomprogramma 2019 is op 26 november 2019 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en wordt vanaf half december 2019 uitgevoerd. 

Kapellerlaan 2018

Project: Herinrichting Kapellerlaan

Onderhoud aan riolering en verhardingen zijn de aanleiding tot herinrichting van de Kapellerlaan. Herinrichten geeft de kans tot verbetering van de straat en zijn verkeerssituatie. 

Project RESOLVE

Project: Resolve

In het project RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten.

Uw Reactie
Uw Reactie