Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Roermond.

Honingboom

Renovatie boombeplanting Sint Michaellaan en Zands Allee

De bomen langs de Sint Michaellaan en Zands Allee groeien niet goed. Ze hebben de laatste jaren veel te lijden gehad door droogte en hittestress. Dit uit zich door afsterven en zonnebrand op de stam. De oorzaak is, behalve droge en hete zomers, een slechte bodem waarin ze moeten groeien.

Betaald parkeren Spoorzone Oost

De parkeersituatie in het gebied 'Spoorzone Oost' is veranderd. Het eerste uur is het gratis parkeren, wel moet u uw kenteken aanmelden. Om het lang parkeren in de wijken ‘t Vrijveld en Roermondse Veld tegen te gaan, geldt er een maximale parkeerduur van 2 uur.

Project: Herinrichting Kapellerlaan

Onderhoud aan riolering en verhardingen zijn de aanleiding tot herinrichting van de Kapellerlaan. Herinrichten geeft de kans tot verbetering van de straat en zijn verkeerssituatie. 

Project: Reconstructie Singelring Fase 3

De gemeente Roermond is gestart met de voorbereiding van de Reconstructie Singelring Fase 3. Dit project omvat de herinrichting van de Minderbroederssingel, het Zwartbroekplein en het deel Willem II Singel vanaf het Zwartbroekplein tot en met het Kruisvlak met de Koninginnelaan. 

Projectgrens reconstructie Oranjelaan van de stationstunnel tot de Lindelaan

Project: Herinrichting Oranjelaan

Dit project gaat over het deel van de Oranjelaan vanaf de Stationstunnel tot en met de rotonde met de Bredeweg. De openbare ruimte van de Oranjelaan is hier verouderd en gaan we opknappen.

Renovatie park Hattem

De gemeente Roermond gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. 

Project: Roerdelta

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta zal een woningbouw ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven gaan plaats vinden. 

Project RESOLVE

Project: Resolve

In het project RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten.