Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Projecten in Roermond

Hieronder vindt u een overzicht van de projecten in Roermond.

Renovatie park Hattem

De gemeente Roermond gaat park Hattem renoveren. Dit is nodig omdat de beplanting op veel plaatsen van slechte kwaliteit is. 

Ontwikkelingskader Stedelijke Maasplassen

Roermond kent een unieke ligging grenzend aan de Maas, de Roer en de Roerplassen. Dit biedt bewoners en bezoekers ongekende recreatieve mogelijkheden in een mooie en gezonde leefomgeving. De plassen rondom de stad Roermond zijn niet allemaal hetzelfde. Dit ontwikkelingskader richt op de stedelijke maasplassen, zijnde de Noorderplas en de Zuidplas (Plas Hatenboer).

Project: Roerdelta

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta zal een woningbouw ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven gaan plaats vinden. 

Het logo van de gemeente Roermond

Project: Boomprogramma

Het Boomprogramma 2019 is op 26 november 2019 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en wordt vanaf half december 2019 uitgevoerd. 

Kapellerlaan 2018

Project: Herinrichting Kapellerlaan

Onderhoud aan riolering en verhardingen zijn de aanleiding tot herinrichting van de Kapellerlaan. Herinrichten geeft de kans tot verbetering van de straat en zijn verkeerssituatie. 

Project RESOLVE

Project: Resolve

In het project RESOLVE bundelen acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun kennis en ervaring om de betrokkenheid van de retailsector bij het opstellen van verkeersbeleid te vergroten.

Uw Reactie
Uw Reactie