Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Project: Roerdelta

Roerdelta is het gebied waar de Roer in de Maas stroomt. In Roerdelta zal een woningbouw ontwikkeling en een herontwikkeling van de stadshaven gaan plaats vinden. Het is voor Roermond de laatste kans krijgen om de binnenstad en de Maas op een interessante manier met elkaar te kunnen verbinden.

Voor het te ontwikkelen gebied zijn grootse ambities benoemd en wordt een hoge kwaliteit gevraagd. Dat zal door integraal te ontwerpen van land en haven tot stand moeten worden gebracht.

De woningbouwopgave,  duurzaamheid, recreatie, waterbescherming en haven zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden om een gepast antwoord te kunnen geven op deze unieke opgave. Het wordt een plek voor de toekomstige bewoners, de Roermondenaren en zijn bezoekers. 

Basis gelegd voor realisatie hoogwaterbescherming Roerdelta

De gemeente Roermond en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten en gaan samenwerken aan een goede multifunctionele oplossing voor het versterken en ophogen van de dijken in het plangebied Roerdelta. 

‘Q-team’ van start

Op 21 november 2019 is het ‘Q-team’ voor Roerdelta van start gegaan. Het Q-team bestaat uit vijf topdeskundigen op het gebied van landschap- en stedelijke ontwikkeling, waterbescherming en financiën.

Leidend Kader

Het Q-team heeft de ontwikkelprincipes voor de Roerdelta ontwikkeling uitgewerkt en vastgelegd in een document: Het Leidend Kader. Dit concept Leidend Kader is op 3 maart 2020 in een werksessie met de gemeentelijke Commissie Ruimte besproken. 

Sloop hal 6 voorstad Sint Jacob 158

Op maandag 30 maart wordt er gestart met de voorbereidingen voor de asbest sanering en sloop van hal 6. Het asbest wordt verwijderd vanaf 6 april tot 11 april. Als deze werkzaamheden zijn afgerond kan er begonnen worden met de sloop. Deze staat gepland vanaf maandag 13 april. De werkzaamheden zullen twee weken duren.

Wethouder Waajen: ‘Slimme combinaties maken meer mogelijk’

“Een mooie nieuwe woonwijk aan het water, daar wordt nu volop aan gewerkt. In het gebied moeten we rekening houden met een heleboel zaken, en juist dat maakt de opgave heel interessant. Maar ook complex”.